Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Asperen
 
 
Activiteiten voor jong en wat ouder. Activiteiten voor jong en wat ouder.
Jongerencatechese.
Op 21 september is de catechese begonnen. We waren met tien jongeren waarvan de helft uit andere kerken. Ben je nog niet geweest en ben je wel in de leeftijd 13 – 18? Je kunt er altijd nog bij hoor! Door het jaar heen zullen we elkaar zo'n 10 á 12 keer ontmoeten rondom.

Bijbel – geloof – kerk.
Info-avond (belijdenis)catechese
Voor jongeren vanaf 18 jaar is er op zondagavond 11 oktober een informatieavond over (belijdenis) catechese. Ook ouderen die overwegen om belijdenis te doen zijn die avond van harte welkom. Naar aanleiding van de vraag zal er een passend programma worden aangeboden. Wil je meer leren over wat het geloof voor jou kan betekenen …. kom dan zeker even langs!

Koffie+
De eerste Koffie+ bijeenkomsten hebben inmiddels plaats gevonden. Aagje Middag heeft velen van jullie gebeld met de vraag of je een keer aan wilt schuiven en zoals het er nu naar uitziet staan er dit najaar acht bijeenkomsten gepland. Ontzettend fijn dat jullie zo positief reageren op de uitnodiging. Het is fijn en in de huidige omstandigheden misschien wel
belangrijker dan ooit om elkaar te ontmoeten en het geloofsgesprek te voeren. Zo blijven we ons verbonden voelen en
kunnen elkaar bemoedigen en inspireren om de weg van Jezus te (blijven) gaan. Ben je nog niet gebeld, maar wil je wel graag een keer meedoen? Bel dan zelf even naar Aagje! (0345-511571)

Filmavond
Tenzij de coronamaatregelen verscherpt worden, zullen we aan het eind van de maand op 29 oktober de film Rafaël vertonen, een romantisch drama geïnspireerd op ware gebeurtenissen. Tijdens de Arabische Lente zien de Tunesische Nazir en zijn zwangere Nederlandse vrouw Kimmy zich gedwongen te vluchten. Nederland weigert Nazir de toegang, dus
vertrekt Kimmy noodgedwongen alleen naar Nederland. Nazir, die per se bij de geboorte van hun kind wil zijn, waagt op één van de vele gammele bootjes de tocht over de Middellandse Zee. Zodra hij op Lampedusa aan wal stapt, wordt hij
als illegale vluchteling opgesloten.
Hoogzwanger vertrekt Kimmy naar Italië, vastbesloten om Nazir vrij te krijgen. Een spannend verhaal over grenzen en bureaucratie, dromen, wilskracht en de liefde die zich niet laat beteugelen. De film zal je niet onberoerd laten.....
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.
Start film 20.00 uur.
Entree 5 euro incl. één consumptie en na afloop kun je nog iets blijven drinken.
 
 
Activiteiten kerkelijk seizoen 2020/2021 Activiteiten kerkelijk seizoen 2020/2021
Nu de ontmoetingen rondom de kerkdienst beperkt zijn tot een klein aantal gemeenteleden, worden andere activiteiten misschien wel belangrijker dan ooit. Voor sommige daarvan – zoals de kookgroep – is het op dit moment nog wat lastig om aan te geven of ze door kunnen gaan en in welke vorm. Ook het clubwerk voor kinderen, Tienerkerk en Kliederkerk hebben hun plannen nog niet concreet, maar hierover zal binnenkort informatie volgen.
In het onderstaande overzicht vinden jullie een activiteitenprogramma rondom Vorming & Toerusting die het komende kerkelijk seizoen van start zouden kunnen gaan. Alles onder het voorbehoud van voldoende deelname en mogelijke ontwikkelingen en maatregelen.

Catechese 13plus Doelgroep: 13 tot 18 jarigen Frequentie: 10x op zondagavond van 19:00- 20.00 uur
Start: zondag 20 september in de Rank Korte omschrijving: Jongeren maken kennis met (basisprincipes van) het kerkelijk leven en het christelijk geloof en leren ontdekken hoe dit betrekking heeft op hun eigen leven.

Catechese 18plus (bij voldoende belangstelling) Doelgroep: 18 tot … jarigen Frequentie: 1 informatiebijeenkomst + 7x catechese
Start: zondag 11 oktober 20:00 uur informatiebijeenkomst in de Rank Korte omschrijving: Verdiepende gesprekken over het geloof en de betekenis daarvan in je leven. Deze avonden kunnen ook dienen als voorbereiding op het doen van belijdenis.

Gespreksgroep Mensen van de weg
Doelgroep: 25 tot 40 jarigen
Frequentie: 1x per maand
Start: zondag 25 oktober 20:00 uur in de Rank
Korte omschrijving: Iedereen is op zoek. Hoe ga ik om met stress? Met wie verbind ik me? Hoe wordt mijn omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om. Veel mensen vinden inspiratie in de weg die Jezus ging. In Mensen van de weg onderzoek je in een aantal avonden hoe Hij het leven doorliep en welke keuzes Hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte Hij verschil? Mensen van de weg is niet discussiëren over ideeën: niemand weet het beter of slechter. Je onderzoekt met een groepje een belangrijke levensweg en vraagt je af of je daar wat mee kunt.

Koffie Plus
Doelgroep: alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder
Frequentie: 5 á 6x in het najaar en 5 á 6 x in het voorjaar (wisselend op een middag of avond) Je kunt dus één keer meedoen per ronde.
Start: maandag 21 september om 14:00 uur in de Rank Korte omschrijving: Elkaar ontmoeten en in een ontspannen sfeer in gesprek gaan rond een levens-/geloofsvraag. Iedereen vanaf ± 18 jaar kan zich hiervoor zelf opgeven bij Aagje Middag! Daarnaast zal Aagje Middag ook zoveel mogelijk mensen telefonisch benaderen.
Geplande data 2020: 21 september middag; 28 september avond; 5 oktober middag; 12 oktober avond; 2 november middag of 9 november avond. Zit er een geschikte datum voor je bij, wacht dan niet maar meld je vast aan.

Filmavond
Doelgroep: gemeenteleden en andere belangstellenden van 18 jaar en ouder.
Frequentie: 3x per seizoen op donderdagavond om 19.30 uur
Data: donderdag 29 oktober 2020, 17 december 2020 en 11 februari 2021 in de kerkzaal
Korte omschrijving: Er zijn veel mooie films rondom belangrijke levens- en /of actuele thema's . Film kijken kan behalve een lekker avondje uit ook heel erg inspirerend zijn. De films die we in de kerk zullen gaan kijken, zijn films met een inhoud die zeker stof tot nadenken geven. Daarom is er na afloop altijd de mogelijkheid om nog gezellig iets te blijven drinken en even na te praten.

Stilteviering
Doelgroep: gemeenteleden en andere belangstellenden
Frequentie: iedere eerste woensdag van de maand (40-dagentijd: wekelijks) van 20:00 tot 20:30 uur
Start: woensdag 7 oktober in de kerkzaal of de Rank Korte omschrijving: Niet altijd heb je behoefte aan gesprekken of aan het ontvangen van informatie. Soms wil je juist stil worden, even helemaal tot rust komen. In deze korte viering proberen we die stilte in onszelf te zoeken via geleide meditatie, mooie teksten en rustige muziek. Open kerkzaal Doelgroep: gemeenteleden en andere belangstellenden Frequentie: wekelijks op woensdag van 19:00 tot 20:00 uur Start: woensdag 23 september Korte omschrijving: Zomaar even een moment rust zoeken in de kerk. Om de stilte te ervaren, te mediteren, te bidden, een kaars aan te steken ...
 
Koffie PLUS! Koffie PLUS!
In wel en wee schreef ik al even over de pastorale zorg in onze gemeente. Zonder eigen predikant een hele uitdaging voor het bezoekteam en de pastorale ouderlingen. Veel mensen ontmoeten elkaar zondags in de kerk en vaak ook na afloop bij de koffie. Een geweldige kans om elkaar even te spreken en  aar elkaar te kunnen informeren.
Daarnaast hebben we een gespreksgroep waar je naar toe kunt als je ook eens specifiek wilt doorpraten met elkaar over
geloofsonderwerpen. Ook een mooie mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. (Meer informatie hierover kun je krijgen bij Agnes Broeksema).
Toch heeft niet iedereen de gelegenheid of de behoefte aan het bezoeken van de kerk, Bijbelstudie- of gespreksgroep.
Daarom komt er een aanvulling op het bestaande namelijk: Koffie Plus.
Wat houdt het in?
Door het jaar heen krijgt iedereen (eenmalig) een uitnodiging om ergens op de koffie te komen. Met een groepje van 8 á 10 mensen kom je dan bij elkaar, drinkt een bakkie thee of koffie en gaat na een informele ontmoeting ook met elkaar in gesprek over de betekenis van geloven in het leven van vandaag. Daar zit de plus van de Koffie Plus.
We praten op een laagdrempelige en ontspannen manier over een onderwerp dat raakt aan je leven, aan geloof en kerk.
Of je nu een vaste kerkbezoeker bent of juist helemaal niet, we hopen dat je positief reageert op deze uitnodiging. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen in februari al een uitnodiging verwachten.

Tot ziens!
Tineke van Ooijen
 
 
Gespreksgroep. Gespreksgroep.
De gespreksgroep komt op 14 januari bij elkaar. Het is bij Annie Colijn, Drostlaan 13, om 20.00 uur. Ook al was u er nog niet eerder bij, van harte welkom om aan te schuiven.
Laat het wel even weten of u/jij komt. Per mail amacolijn@gmail.com of tel. nr. 0345-613830.
 
KOOKGROEP 2019/2020 KOOKGROEP 2019/2020
“Samen koken, samen eten, samen zijn”

Beste mensen,
De kookgroep gaat ook in het seizoen 19-20 door. Natuurlijk zijn nieuwe deelnemers welkom en een keer meedoen verplicht niet tot vaste deelname. Je mag ook per keer beslissen of je meedoet. Gasten van buiten meenemen mag ook, graag zelfs. Wij willen een open en
gastvrije groep zijn. 
Het rooster is als volgt:
  • woensdag 30 oktober 2019 Laat je inspireren op je laatste vakantie.
  • woensdag 15 januari 2019 Winterse pot.
  • woensdag 25 maart 2020 Je lievelingsgerecht.
  • nog te bepalen Afsluitende BBQ.
De formule is simpel. Iedereen kookt thuis iets en neemt het mee (gasten hoeven niet te koken). Ook iets te drinken is welkom.
Gezamenlijk delen wij de maaltijd. De avonden zijn in de Rank, uitgezonderd de afsluitende BBQ. Vanaf 18.30 uur is de inloop en
gelegenheid gerechten klaar te zetten. Om 19.00 uur openen wij met gebed. Daarna openen we het buffet.
Voor aanmeldingen en/of vragen:
Laurens Zwaan
kookgroep@xs4all.nl
 
 
Kliederkerk.

Kliederkerk.
Kliederkerk
Kliederkerk is een nieuw initiatief wat is ontstaan vanuit het verlangen naar  nieuwe  vormen  van  kerk-zijn  waar  gezinnen  op  creatieve  wijze ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen.
Het bijzondere is dat het een programma is voor kinderen samen met hun  ouders,  grootouders  en  anderen  die  het  leuk  lijkt  om  mee  te maken. Het gaat om bijeenkomsten die een aantal keren per jaar op zondagmiddag zullen worden georganiseerd.
Kernwoorden zijn: samen vieren, samen ontdekken en samen eten. De  Protestantse  Kerk  Nederland  stimuleert  gemeentes  om  te
onderzoeken  of  het  concept  Kliederkerk  toepasbaar  is  in  je  eigen gemeente en wij vinden het absoluut de moeite waard om dat te doen.
Een  Kliederkerk-viering  begint  met  een  ontvangst  waarbij  de  namen van  de  kinderen  op  symbolische  manier  gekoppeld  worden  aan  het thema van de viering. Daarna kunnen de kinderen kliederen of kleuren naar  aanleiding  van  het  thema  dat  in  die  dienst  centraal  staat.  De Kliederkerkdienst heeft een vaste liturgie, met een kinderaanvangslied, een gebedje, een verhaal, een lied  en een zegen. Alles is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. Zo maken de kinderen op hun eigen  manier  kennis  met  de  liturgie  en  wordt  het  voor  ouders, grootouders, belangstellenden en kinderen een ervaring om dit  mee te maken.
Op  de  startzondag  van  20  september  willen  we  dan  een  keer 'proefdraaien' om te ontdekken of deze vorm van kerk -zijn bij ons past.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van ondergetekenden.
Germa Rietberg, predikant
Frans en Tineke van Ooijen, jeugdouderlingen
 
Bijbelstudie. "STOEIEN MET DE TEKSTEN"

Bijbelstudie. "STOEIEN MET DE TEKSTEN"

Met elkaar duiken we de diepte in van een van de boeken uit de Bijbel. Voordat we met elkaar in gesprek gaan over de tekst, verdiepen we ons eerst in de betekenis en de achtergrond ervan.
Informatie bij ds. Germa Rietberg 0345-504580 germarietberg@planet.nl
LEES MEER voor actuele informatie.

lees meer »
 
Kookgroep.

Kookgroep.

Samen creatief culinair bezig zijn, genieten van een heerlijke maaltijd en van elkaars hartverwarmende gezelschap.

 

lees meer »
 
Bloemschikken.

Bloemschikken.

Creatieve gemeenteleden krijgen de kans een bloemstuk te maken of een bloemetje te kopen, zodat elke week een gemeentelid, of iemand van buiten de gemeente, een bloemengroet van de gemeente ontvangt als gebaar van bemoediging, dank, troost of als felicitatie.

 

lees meer »
 
 
 
 

Open Kerkzaal voor iedereen
datum en tijdstip 02-12-2020 om 19.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 02-12-2020 om 19.00 uur
meer details

 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK.
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.