PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kliederkerk Kliederkerk
De zondag voor Pasen was het weer kliederkerk.
Na het kijken van het televisieprogramma “Kleuters en kwalen”, dacht ik dat het vast wel prettig zou zijn voor mij om daar even te kijken (met mijn zere nek!). Dat pakte ook goed uit. Voor mij even de pijn vergeten. Voor de kinderen een helpende hand om de latjes van de palmpaasstok vast te houden, om plakband aan te geven of iets vast te maken aan die palmpaasstok. Dat er veel symboliek in zat heeft Tineke verteld.
 Het houten kruis staat symbool voor het kruis waarop op Goede Vrijdag Jezus stierf op Golgotha.
 De Palmpaastakken worden in Nederland vaak vervangen door buxustakken. Zij staan symbool voor de intocht op Palmzondag in Jeruzalem.
 Het broodhaantje staat er symbool voor dat Jezus het brood breekt en verdeelt tijdens het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Verder staat de haan van brood ook symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had gezegd dat hij Jezus niet kende.
 De eieren staan symbool voor een nieuw begin. De dood en opstanding van Jezus brengt een nieuw begin.
 30 Rozijntjes in een zakje staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus heeft verraden.
 De 12 chipsjes/noten aan een ketting staan voor de 12 leerlingen.

Toen alle palmpaasstokken klaar waren, hebben we daarmee een klein rondje door Asperen gelopen. De bedoeling was dat er ook gezongen zou worden maar dat was een beetje teveel. Stok vasthouden, zingen, lopen en uitkijken waar je loopt, gaat niet allemaal tegelijk. Gelukkig waren er een paar ouderen die het zingen bleven volhouden. Terug in de Rank was er nog wat lekkers en drinken en kon iedereen met de palmpaasstok tevreden naar huis.

Hetty Janssen
 
Kindernevendienst april 2019 Kindernevendienst april 2019
Hallo allemaal,
In de Informatie van maart stond gemeld dat wij met de kindernevendienst het paasproject: God kiest, God redt… kies jij ook? zouden gaan volgen. Helaas was het erg moeilijk om inlogcodes te ontvangen voor het digitale project, waardoor er toch gestart is met het paasproject van Bijbelbasics. In de veertigdagentijd lezen we de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. Het project heet: Locatie Jeruzalem. De kinderen volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. We maken een plattegrond van Jeruzalem. Elke week worden er nieuwe delen aan de stad Jeruzalem toegevoegd. 7 april 2019: Lucas 22:54-62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig. 14 april 2019: Lucas 23:1-7 & 23:13-25 Jezus komt bij Pilatus Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. 21 april 2019: Lucas 24:1-12 Pasen - Jezus is opgestaan! Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst sparen wij dit jaar voor Joy for Children. We hebben als kindernevendienst het voornemen om ieder jaar een nieuw doel te steunen.

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst maart 2019 Kindernevendienst maart 2019
In de hele maand februari hebben we gelezen uit het Bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte, onder leiding van Mozes. We willen deze periode leuk afsluiten met alle kinderen op zondag 3 maart. We willen dan met z’n allen de film The Prince of Egypt gaan kijken. Deze film vertelt het mooie verhaal over Mozes en zijn volk en de uittocht uit Egypte.

Filmochtend 3 maart 2019 – de Prins van Egypte!
Wie: voor alle kinderen
Wat: filmochtend – de Prins van Egypte
Waar: de Rank
Wanneer: zondag 3 maart 2019
Tijd: de film start om uiterlijk 10:00 uur
Popcorn, limonade, chips en kussens aanwezig!
We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.
LET OP: de kinderen zullen dus niet tijdens de dienst aanwezig zijn.

Paasproject 2019: God kiest, God 11 hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij zelf een uitweg.

31 maart Lucas 23:1-25 Niet kiezen is ook kiezen Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig. Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten, maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een beruchte moordenaar. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst willen wij dit jaar gaan sparen voor Joy for Children. Joy for Children helpt kansarme kinderen in de derde wereld en hebben een zevental zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgen zij voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Omdat vanuit onze gemeente John van Est ook wel eens afreist naar één van deze zorg- en onderwijscentra willen wij gaan sparen voor iets waar de kinderen daar echt iets aan hebben. Dit kunnen we dan aan hem meegeven zodat hij het daar kan overhandigen.

We hebben als kindernevendienst de bedoeling om ieder jaar een nieuw doel uit te kiezen!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst februari 2019 Kindernevendienst februari 2019
Hallo allemaal,
In de hele maand februari zullen we gaan lezen uit het bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte onder leiding van Mozes. Na de dood van Jozef komt er een nieuwe farao die niet meer weet wie Jozef was en wat Jozef gedaan heeft om een hongersnood te voorkomen. De Israëlieten zijn inmiddels een groot volk geworden. Daarom zijn de Egyptenaren bang voor de Israëlieten en laat de farao hen hard voor hem werken.

3 februari 2019: Exodus 2: 1-10 Mozes wordt geboren
Als Israëlitisch jongetje had Mozes eigenlijk van de farao in de rivier de Nijl gegooid moeten worden. Maar Mozes wordt drie maanden door zijn moeder verborgen gehouden, totdat dat niet meer gaat. Daarna legt ze hem in een mandje en zet ze hem in de rivier de Nijl.

10 februari 2019: Exodus 3: 1-15 God vertelt zijn naam aan Mozes
Mozes is schapen en geiten aan het hoeden als hij een struik ziet die in brand staat maar die toch niet lijkt te verbranden. Vuur is in de Bijbel een teken van Gods aanwezigheid. Later zal God ook aanwezig zijn in een wolk en een vuur tijdens de uittocht uit Egypte.

17 februari 2019: Exodus 10: 1-20 De tien straffen
Door de tien straffen laat God zien dat hij niet alleen de God is van de Israëlieten, maar dat hij ook macht heeft over de farao en over heel Egypte. God wil dat de farao naar hem luistert en de Israëlieten laat gaan. De tien straffen brengen Egypte en de Egyptenaren veel ellende. De straffen werken toe naar de heftigste tiende straf.

24 februari 2019: Exodus 14: 15-31 Het volk gaat veilig door de zee
Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad gegaan. Maar dan krijgt de farao toch weer spijt en gaat hij de Israëlieten achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden bang. Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk redden.

3 maart 2019: Psalm 97 God is Koning
Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte. Psalm 97 behoort tot de lofpsalmen. De 9 lofpsalmen zijn één van de meest voorkomende soort psalmen. In de lofpsalmen wordt God geprezen en gedankt. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Jeugd- en jongerenwerk.

Jeugd- en jongerenwerk.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van een geweldig team van jeugdwerkers kunnen we onze kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma aanbieden. Hieronder volgt een korte opsomming van het aanbod van dit seizoen.

We willen benadrukken dat het jeugdwerk niet alleen bedoeld is voor de jongeren van de kerk, maar dat iedere jongere van harte welkom is.

 
First Rock voor kids

First Rock voor kids

Kinderen zijn fantastisch!
Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
 

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS methode voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke programmamateriaal is heel erg geschikt voor een seizoen leerzaam kinderwerk.

Met WAYtoGO wil de PKN uitdrukking geven aan een nieuwe visie op het werken voor en met kinderen in en vanuit de kerk: met kinderen op weg zijn door geloof en leven waar zij zich ook bevinden ? in de kerk, thuis of op school of waar dan ook.
 

 
Rock Solid

Rock Solid

Rock Solid is een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.

Tieners genieten enorm van Rock Solid, want het sluit helemaal aan bij hun leefwereld. Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.

Doordat het programma laagdrempelig is, kunnen kerkelijke tieners gemakkelijk hun niet-gelovige vrienden meenemen. We gaan met de tieners op pad en laten hen ontdekken hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven.

Wil je meer weten?

lees meer »
 
 
 
Leerdam PRAISE 2 juni 2019
Openluchtdienst

 

Leerdam Praise is druk met de voorbereidingen voor de 13e Openluchtdienst. We kijken ernaar uit om samen God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Leen Koster spreekt over het thema ‘Onderweg met God’. De Leerdam Praise band zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen onder andere bekende en nieuwe liederen als: ‘Hoe groot zijt Gij’, ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Op die dag’. Een boekje met de liedteksten wordt vooraf uitgedeeld.

 

· Zondag 2 juni 2019 om 14:30

· Locatie: Dr. Reilinghplein te Leerdam

 

In de dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U/jij bent van harte welkom!

 

De commissie Leerdam Praise. www.leerdampraise.nl www.facebook.com/LeerdamPraise/

 

Leerdam Praise organiseert de Openluchtdienst vanuit het verlangen Gods Liefde uit te stralen naar de mensen om ons heen. Misschien is de Openluchtdienst wel een mooie gelegenheid om iemand uit jou omgeving (opnieuw) iets te laten proeven van Gods Liefde. Wie nodig jij uit?

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.