PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kindernevendienst maart 2019 Kindernevendienst maart 2019

In de hele maand februari hebben we gelezen uit het Bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte, onder leiding van Mozes. We willen deze periode leuk afsluiten met alle kinderen op zondag 3 maart. We willen dan met z’n allen de film The Prince of Egypt gaan kijken. Deze film vertelt het mooie verhaal over Mozes en zijn volk en de uittocht uit Egypte.

Filmochtend 3 maart 2019 – de Prins van Egypte!
Wie: voor alle kinderen
Wat: filmochtend – de Prins van Egypte
Waar: de Rank
Wanneer: zondag 3 maart 2019
Tijd: de film start om uiterlijk 10:00 uur
Popcorn, limonade, chips en kussens aanwezig!
We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.
LET OP: de kinderen zullen dus niet tijdens de dienst aanwezig zijn.

Paasproject 2019: God kiest, God 11 hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij zelf een uitweg.

31 maart Lucas 23:1-25 Niet kiezen is ook kiezen Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig. Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten, maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een beruchte moordenaar. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst willen wij dit jaar gaan sparen voor Joy for Children. Joy for Children helpt kansarme kinderen in de derde wereld en hebben een zevental zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgen zij voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Omdat vanuit onze gemeente John van Est ook wel eens afreist naar één van deze zorg- en onderwijscentra willen wij gaan sparen voor iets waar de kinderen daar echt iets aan hebben. Dit kunnen we dan aan hem meegeven zodat hij het daar kan overhandigen.

We hebben als kindernevendienst de bedoeling om ieder jaar een nieuw doel uit te kiezen!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst februari 2019 Kindernevendienst februari 2019

Hallo allemaal,
In de hele maand februari zullen we gaan lezen uit het bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte onder leiding van Mozes. Na de dood van Jozef komt er een nieuwe farao die niet meer weet wie Jozef was en wat Jozef gedaan heeft om een hongersnood te voorkomen. De Israëlieten zijn inmiddels een groot volk geworden. Daarom zijn de Egyptenaren bang voor de Israëlieten en laat de farao hen hard voor hem werken.

3 februari 2019: Exodus 2: 1-10 Mozes wordt geboren
Als Israëlitisch jongetje had Mozes eigenlijk van de farao in de rivier de Nijl gegooid moeten worden. Maar Mozes wordt drie maanden door zijn moeder verborgen gehouden, totdat dat niet meer gaat. Daarna legt ze hem in een mandje en zet ze hem in de rivier de Nijl.

10 februari 2019: Exodus 3: 1-15 God vertelt zijn naam aan Mozes
Mozes is schapen en geiten aan het hoeden als hij een struik ziet die in brand staat maar die toch niet lijkt te verbranden. Vuur is in de Bijbel een teken van Gods aanwezigheid. Later zal God ook aanwezig zijn in een wolk en een vuur tijdens de uittocht uit Egypte.

17 februari 2019: Exodus 10: 1-20 De tien straffen
Door de tien straffen laat God zien dat hij niet alleen de God is van de Israëlieten, maar dat hij ook macht heeft over de farao en over heel Egypte. God wil dat de farao naar hem luistert en de Israëlieten laat gaan. De tien straffen brengen Egypte en de Egyptenaren veel ellende. De straffen werken toe naar de heftigste tiende straf.

24 februari 2019: Exodus 14: 15-31 Het volk gaat veilig door de zee
Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad gegaan. Maar dan krijgt de farao toch weer spijt en gaat hij de Israëlieten achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden bang. Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk redden.

3 maart 2019: Psalm 97 God is Koning
Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte. Psalm 97 behoort tot de lofpsalmen. De 9 lofpsalmen zijn één van de meest voorkomende soort psalmen. In de lofpsalmen wordt God geprezen en gedankt. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Jeugd- en jongerenwerk.

Jeugd- en jongerenwerk.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van een geweldig team van jeugdwerkers kunnen we onze kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma aanbieden. Hieronder volgt een korte opsomming van het aanbod van dit seizoen.

We willen benadrukken dat het jeugdwerk niet alleen bedoeld is voor de jongeren van de kerk, maar dat iedere jongere van harte welkom is.

 
First Rock voor kids

First Rock voor kids

Kinderen zijn fantastisch!
Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
 

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS methode voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke programmamateriaal is heel erg geschikt voor een seizoen leerzaam kinderwerk.

Met WAYtoGO wil de PKN uitdrukking geven aan een nieuwe visie op het werken voor en met kinderen in en vanuit de kerk: met kinderen op weg zijn door geloof en leven waar zij zich ook bevinden ? in de kerk, thuis of op school of waar dan ook.
 

 
Rock Solid

Rock Solid

Rock Solid is een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.

Tieners genieten enorm van Rock Solid, want het sluit helemaal aan bij hun leefwereld. Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.

Doordat het programma laagdrempelig is, kunnen kerkelijke tieners gemakkelijk hun niet-gelovige vrienden meenemen. We gaan met de tieners op pad en laten hen ontdekken hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven.

Wil je meer weten?

lees meer »
 
 
 

Sluitingsdatum kopij Informatie
datum en tijdstip 29-03-2019 om 00.00 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 01-04-2019 om 14.00 uur
meer details

 
TENTDIENST 7 april
Op zondag 7 april komen Reni en Elise Krijgsman naar de tentdienst in Asperen. Reni en Elisa verzorgen door het hele land optredens en zijn bekend van Nederland Zingt, Hour of Power en de jaarlijkse Opwekkingspinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders. Met de komst van Reni & Elisa wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle tentdienst vorig jaar met Marcel Zimmer & Band. Dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Reni & Elisa op veel belangstelling. Hij is een bekende naam, ook in de regio. Met de komst van Reni & Elisa gaan we op een vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom, zeker voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, die ten goede komt aan ondermeer weeskinderen in Rwanda. 23 Reni & Elisa Krijgsman genieten bekendheid met muziekprojecten met het Metropole orkest, Ronduit Praise en Opwekking. Reni is, naast haar muzikantenbestaan, parttime leerkracht in het basisonderwijs. Elisa is beroepsmusicus, afgestudeerd aan het conservatorium en heeft sindsdien veel gewerkt als freelance gitarist in studio’s. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgen ze voor samenzang en sketches. Tineke van Ooijen zorgt voor een korte overdenking rondom het thema ‘Geluk’. De tentdienst vindt plaats op zondag 7 april 2019 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.

Namens de tentdienstcommissie, Rob van Ooijen
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.