PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kindernevendienst januari 2019 Kindernevendienst januari 2019

Hallo allemaal,
Voor iedereen allereerst natuurlijk een Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar gewenst!
Waarschijnlijk mochten veel kinderen met Oud & Nieuw tot lekker laat opblijven om naar het vuurwerk te kijken en hebben we met z’n allen veel oliebollen op! Ook voor de kindernevendienst staat het nieuwe jaar voor de deur! Dit jaar blijven we werken met dezelfde methode als in 2018 namelijk Bijbel Basics. De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Op deze manier probeert het Nederlands Bijbelgenootschap een brede basis te leggen voor de bijbelopvoeding van kinderen. Ook wordt er op deze manier recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. We zullen dit jaar gaan starten met verhalen uit het Evangelie van Lucas. Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is dat het Goede Nieuws over Jezus voor iedereen is: niet alleen voor mensen uit Israël, maar voor de hele wereld. En niet alleen voor mensen die goed leven of die rijk en belangrijk zijn, maar juist voor arme mensen, zieken, en mensen van wie iedereen weet dat ze slechte dingen doen. De wetsleraren en 9 farizeeën vinden het verkeerd dat Jezus omgaat met deze mensen en met niet-Joden. Maar voor Lucas is dit juist één van de dingen die Jezus zo bijzonder maken.

6 januari 2019: Lucas 2:41-52
De 12-jarige Jezus in de tempel Aan het begin van het verhaal van vandaag lijkt Jezus een gewoon of zelfs een beetje een ondeugend kind: nadat hij samen met zijn ouders de tempel heeft bezocht, blijkt hij op de terugweg ineens verdwenen en zijn bezorgde ouders moeten hem zoeken. Maar in de loop van het verhaal wordt duidelijk dat Jezus helemaal geen gewoon kind is.

13 januari 2019: Lucas 4:1-13
Jezus en de duivel In het verhaal van vandaag wordt Jezus door Gods Geest naar de woestijn geleid. Nadat Jezus veertig dagen niet gegeten en gedronken heeft, probeert de duivel hem te verleiden. Drie keer laat Jezus zien dat de duivel geen macht over hem heeft: Jezus blijft trouw aan God. Het getal drie heeft een speciale betekenis: het geeft aan dat iets helemaal volledig is. Jezus’ overwinning is dus compleet.

20 januari 2019: Lucas 4:14-22
Jezus is in Nazareth Aan het begin van het verhaal van vandaag bevestigt Lucas nog eens wat ook al tijdens de doop van Jezus zichtbaar was geworden: de kracht van de heilige Geest is in Jezus. Aangedreven door die kracht begint hij overal in Galilea over God te vertellen. In Nazareth doet hij dat op een speciale manier.

27 januari 2019: Lucas 5:27-39
Gasten op een bruiloft vasten niet Het begint met de ontmoeting tussen Jezus en de tollenaar Levi. Levi reageert meteen enthousiast als Jezus hem uitnodigt om hem te volgen en hij maakt een feestmaal voor Jezus klaar. Op dat feestmaal zijn behalve de vrienden en collega’s van Levi ook farizeeën en wetsleraren aanwezig. Zij hebben er kritiek op dat Jezus met tollenaars en slechte mensen omgaat.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst november 2018 Kindernevendienst november 2018

Hallo allemaal,
We zijn met de kinderen in de Bijbel aan het lezen uit het evangelie van Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

4 november: Marcus 12:41-44 De arme weduwe geeft geld De arme weduwe moet kiezen: ze kan een maaltijd voor zichzelf kopen óf haar geld aan de tempel geven. Dat ze niet één, maar twee muntjes aan de tempel geeft, onderstreept dat ze helemaal voor de tempel en daarmee voor God kiest. Vanaf de tweede zondag in november gaan we verder lezen uit het Bijbelboek Job. Deze verhalen passen goed aan het einde van het kerkelijk jaar (de maand november). Dat is de tijd waarin in veel kerken de overleden mensen herdacht worden. De verhalen van Job sluiten hier mooi bij aan: ze gaan over het lijden van mensen en de grote levensvragen die daarbij horen. En over God die in alles aanwezig blijft en die groter blijkt te zijn dan wij kunnen bedenken.

11 november: Job 1:1-3 en 2:1-13 Job raakt alles kwijt Vandaag maken we kennis met Job: hij is een eerlijk man en trouw aan God. Maar dan gaat satan een weddenschap aan met God. Hij vindt het niet verrassend dat Job zo trouw is, want het gaat heel goed met hem. Maar hoe trouw is Job aan God als dat verandert? Is hij trouw aan God omdat hij van God houdt, of omdat hij hoopt dat het daardoor goed met hem blijft gaan?

18 november: Job 28:12-28 Alleen God weet echt wat wijsheid is Mensen weten waar de kostbare schatten zoals goud en zilver in de aarde liggen. En ze kunnen die ook opgraven. Maar echte wijsheid is voor mensen onvindbaar en die is ook niet te koop.

25 november: Job 38:1-7 en 42:1-6 God en Job praten met elkaar God spreekt met Job en stelt hem vragen die steeds hierop neerkomen: ‘Job, zou jij kunnen wat ik, God, als schepper kan? Hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen?’ God laat met zijn vragen zien dat hij groter en anders is dan de mensen. Daarom kijkt hij ook anders naar ons leven, anders dan hoe we zelf denken over ons leven.

Vanaf 2 december zullen we gaan starten met een fantastisch mooi Adventsproject. Wat we gaan doen tijdens dit project zullen jullie lezen in de Informatie van december. Nog even geduld.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst oktober 2018 Kindernevendienst oktober 2018

Hallo allemaal,
We zijn met de kinderen in de Bijbel aan het lezen over de verhalen van Jozef. De eerste zondag van oktober lezen wij het laatste verhaal over Jozef.

7 oktober 2018: Genesis 44: 18-45 Jozef en zijn broers In de tijd dat Jozef onderkoning is van Egypte, komt er inderdaad hongersnood. Maar niet alleen in Egypte, ook in Kanaän is er geen eten meer. Daarom worden de broers van Jozef door hun vader naar Egypte gestuurd om graan te kopen. Zo komen ze bij Jozef terecht, maar ze herkennen hem niet. Jozef herkent hen wel, maar hij laat dat niet merken. We gaan verder lezen met de kinderen uit het evangelie van Marcus. We lezen uit dit evangelie vier verhalen. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

14 oktober 2018: Marcus 10: 13-16 Jezus zegent de kinderen Jezus zegent kinderen en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

21 oktober 2018: Marcus 10: 17-27 Een rijke man komt bij Jezus Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen.

28 oktober 2018: Marcus 10: 46-52 Bartimeüs kan weer zien In het verhaal van vandaag gaat het om de blinde Bartimeüs en zijn grote geloof. Het geloof van Bartimeüs is door niets tegen te houden: niet door zijn ziekte, waardoor het moeilijk voor hem is om bij Jezus te komen, en ook niet door de mensen die willen dat hij zijn mond houdt.

4 november 2018: Marcus 12: 41-44 De arme weduwe geeft geld De arme weduwe moet kiezen: ze kan een maaltijd voor zichzelf kopen óf haar geld aan de tempel geven. Dat ze niet één, maar twee muntjes aan de tempel geeft, onderstreept dat ze helemaal voor de tempel en daarmee voor God kiest.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst september 2018 Kindernevendienst september 2018

Hallo allemaal,
Na hopelijk een heerlijke zomervakantie gaan we met de kinderen verder lezen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het evangelie volgens Marcus is het kortste evangelie uit het Nieuwe Testament, en het oudste.

2 september 2018: Marcus 5: 21-24A en 35-43 Meisje, sta op! Het dochtertje van Jaïrus is gestorven maar Jezus maakt haar weer levend.

9 september 2018: Marcus 6: 30-44 Vijf broden en 2 vissen. Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt met maar vijf broden en twee vissen. We gaan verder lezen in de Bijbel en komen dan uit bij Jozef. We gaan met de kinderen vier mooie verhalen lezen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een groot volk, het volk van Israël. Door Jozef komt het volk in Egypte terecht.

16 september 2018: Genesis 37: 1-11 Jozef droomt. Jozef heeft bijzondere dromen, waardoor zijn broers jaloers op hem worden.

23 september 2018: Genesis 37: 12-36 Jozef zit in de put. Omdat Jozefs broers zo’n grote hekel aan hem hebben, besluiten ze om Jozef in een put te 11 gooien en thuis te vertellen dat hij door een wild dier is opgegeten.

30 september 2018: Genesis 41: 33-57 Jozef in Egypte. Jozef is door zijn broers verkocht en zo terechtgekomen in Egypte. In Egypte legt hij dromen van andere mensen uit en hij doet dat ook met twee dromen van de farao.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst juli/aug 2018 Kindernevendienst juli/aug 2018

Hallo allemaal,
 
De maanden juli en augustus staan voor de meeste kinderen en gezinnen in het teken van de zomervakantie. De zomer, de beste tijd van het jaar. Na een heel jaar leren, eindelijk klaar! Geen zorgen maar hopelijk lekker genieten van het mooie weer. Je kan gaan zonnen aan de kust, zwemmen in het zwembad of winkelen in een leuke stad. Een heerlijke tijd om fijn samen te zijn!
 
In de kindernevendienst willen we ook in de vakantie samen zijn. We gaan met de kinderen verder uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het evangelie volgens Marcus is het kortste evangelie uit het Nieuwe Testament én het oudste. 
1 juli 2018: Marcus 1: 14-20 Jezus kiest zijn leerlingen Jezus begint in Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit.
8 juli 2018: Marcus 1: 21-28 Jezus jaagt een kwade geest weg In dit verhaal zorgt de kwade geest ervoor dat de man schreeuwt. Maar de man zelf speelt maar een kleine rol. Het gaat vooral om Jezus, die er door zijn strenge optreden voor zorgt dat de kwade geest verdwijnt.
15 juli 2018: Marcus 1: 35-38 Jezus bidt op een stille plek  Jezus gaat op een stille plek bidden voordat hij verder trekt om het goede nieuws ook op andere plaatsen te vertellen.
 
We gaan verder lezen over Jakob. We lezen vijf teksten over hem. Jakob is de zoon van Isaäk en Rebekka en de kleinzoon van Abraham en Sara. Hij is de derde stamvader van het volk Israël.
22 juli 2018: Genesis 25: 19-34 Jakob en Esau De geboorte van Jakob en Esau.
29 juli 2018: Genesis 27: 130 Jakob bedriegt Isaäk Jakob bedriegt zijn vader Isaäk en steelt zo de zegen die voor zijn oudere broer Esau bedoeld is. Esau is woedend!
5 augustus 2018: Genesis 28: 10-22 Jakob heeft een droom Als Jakob op pad gegaan is naar zijn oom Laban, krijgt hij ’s nachts een droom van God. Soms spreekt God in een droom direct tegen iemand. Zo’n droom heeft Jakob.
12 augustus 2018: Genesis 29: 14-30 Lea en Rachel Als Jakob Rachel ziet, is hij meteen verliefd. Dus als zijn oom Laban vraagt hoe hij Jakob kan betalen voor zijn werk, hoeft Jakob niet lang na te denken. Hij wil wel zeven jaar werken als hij daarna met Rachel mag trouwen. En Laban stemt daarmee in. Maar Laban bedriegt Jakob door niet Rachel, maar Lea als vrouw aan Jakob te geven.
19 augustus 2018: Genesis 32: 23-32 Jakob vecht in de nacht Jakob vecht in de nacht met een onbekende man!
 
Verder is het programma voor de kindernevendienst nog niet bekend. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!  
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst juni 2018 Kindernevendienst juni 2018

Hallo allemaal,
We gaan verder met het lezen uit het Bijbelboek Handelingen. Het Bijbelboek Handelingen is geschreven toen het goede nieuws over Jezus al op veel plaatsen bekend geworden was. Dit boek vertelt hoe dat gegaan is. Het boek is een vervolg op het evangelie volgens Lucas: beide boeken zijn geschreven door dezelfde schrijver. Handelingen gaat verder waar het evangelie volgens Lucas eindigt: Jezus is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan en zijn leerlingen moeten dat goede nieuws overal gaan vertellen.
 
We lezen vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Met Pinksteren, 20 mei 2018, hebben we de eerste teksten gelezen.
3 juni 2018: GEZINSDIENST! De rode draad van Gods liefde!
10 juni 2018: Handelingen 8:26-40 De man uit Ethiopië.
Filippus doet verschillende wonderen in de stad Samaria en hij vertelt overal over Jezus. Het belangrijkste verhaal over Filippus is het verhaal over de ontmoeting met de man uit Ethiopië.
17 juni 2018: Handelingen 10:9-36 Cornelius hoort erbij.
We lezen over de droom van Petrus over het laken met reine en onreine dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een Romein die de God van Israël vereert.
 
Dan starten we met een blok van vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het evangelie volgens Marcus is het kortste evangelie uit het Nieuwe Testament en het oudste. Waarschijnlijk is het geschreven rond het jaar 70 na Christus, dus zo’n veertig jaar na de dood en de opstanding van Jezus. Er waren toen al wel brieven geschreven over wat het betekent om in Jezus te geloven. Er was nog geen compleet boek over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus.
24 juni 2018: Marcus 1:1-11 Jezus wordt gedoopt.
Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.
1 juli 2018: Marcus 1:14-20 Jezus kiest zijn leerlingen.
Jezus begint in Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit.
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst.
 

 
Kliederkerk in april Kliederkerk in april

Alles stond deze viering in het teken van het cijfer vier. Vier vrienden wilden hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Ze moesten hier behoorlijk hun best voor doen, want het was namelijk erg druk bij het huis waar Jezus was. Via het dak brachten ze hun vriend uiteindelijk toch bij Jezus. Tineke vertelde het verhaal met behulp van vier stroken, die telkens een element van het verhaal uitbeeldden. Alle kinderen zaten geboeid te kijken en te luisteren. 
 
Na het verhaal mochten de kinderen op een briefje schrijven welke mensen zij graag bij Jezus wilden brengen, omdat ze bijvoorbeeld ziek waren. Deze briefjes werden dan door het ‘dak’ ook bij Jezus gebracht. Mooi en ontroerend om te horen wat er allemaal in de kinderen omgaat.  Er waren vervolgens verschillende activiteiten die de kinderen konden doen. Zo werd er hard gestreden op de ‘hindernisbaan’,  dropveters gegeten zonder gebruik te maken van handen en er werden mooie knutselwerken gemaakt. We mogen weer terugkijken op een mooie viering. 
  
Mariëtte en Jan van Ooijen

 
Kindernevendienst mei 2018 Kindernevendienst mei 2018

Hallo allemaal,
We gaan verder met nog twee teksten over het begin van de wereld. We hebben al één psalm gelezen en drie verhalen uit het bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming en de toren van Babel.

6 mei 2018: Genesis 6 : 9-17
Noach De mensen op aarde leven slecht en doen niet meer wat God wil. Alleen over Noach wordt gezegd dat hij wel goed leeft. Hij leefde als een vriend van God. God besluit om een einde te maken aan alles wat op aarde leeft. Alleen Noach en zijn familie mogen in leven blijven.

13 mei 2018: Genesis 11 : 1-9
De toren van Babel Het verhaal van de toren van Babel en de mensen die elkaar niet meer verstaan, past mooi bij het verhaal van Pinksteren. Ook daar is sprake van veel verschillende talen, maar dan juist op een positieve manier: iedereen verstaat de boodschap van de leerlingen van Jezus in zijn of haar eigen taal. We gaan verder met het lezen uit het bijbelboek Handelingen. Het bijbelboek Handelingen is geschreven toen het goede nieuws over Jezus al op veel plaatsen bekend geworden was. Dit boek vertelt hoe dat gegaan is. Het boek is een vervolg op het evangelie volgens Lucas; beide boeken zijn geschreven door dezelfde schrijver. Handelingen gaat verder waar het evangelie volgens Lucas eindigt: Jezus is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. Zijn leerlingen moeten dat goede nieuws overal gaan vertellen. We lezen vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes.

20 mei 2018 (PINKSTEREN): Handelingen 2 : 1-13
De Heilige Geest komt  De leerlingen van Jezus krijgen de heilige Geest. Petrus houdt daarna een toespraak, waarbij hij zegt: ‘Vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken heeft.’ 

27 mei 2018: Handelingen 2 : 41-47
De eerste christenen Door de toespraak van Petrus geloven veel mensen dat Jezus de Messias is. De mensen laten zich daarom dopen. Dat betekent dat ze helemaal worden ondergedompeld in water. Mensen die zich lieten dopen, lieten daarmee weten dat ze een volgeling van Jezus wilden worden. En zo lieten ze zien dat ze helemaal opnieuw wilden beginnen.
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is! 
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst april 2018 Kindernevendienst april 2018

Hallo allemaal,
1 april 2018: Marcus 16 : 1-11 (PASEN)
Het graf is leeg. Als Maria van Magdala en Maria (moeder van Jakobus en Johannes) Jezus’ lichaam willen verzorgen, vinden ze een leeg graf. Een jonge man vertelt hen dat Jezus is opgestaan uit de dood.
 
Na Pasen gaan we verder met zes teksten over het begin van de wereld. We lezen één psalm en vijf verhalen uit het bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming en de toren van Babel.

8 april 2018: Psalm 103
De liefde van God. Deze psalm gaat over de liefde en de goedheid van God. God heeft de mensen gemaakt en hij houdt heel veel van hen. Zijn liefde is zo groot als de hele wereld én precies goed voor de mensen die hij gemaakt heeft.

15 april: Genesis 1 : 1-4
God schept de hemel en de aarde. We lezen het verhaal over de schepping van de hemel, de aarde, de planten en dieren en de mens. God spreekt en wat hij zegt, ontstaat. 

22 april: Genesis 3 : 1-13 & Genesis 3 : 20-24 
Adam en Eva. Adam en Eva mogen van God niet eten van de boom die je leert wat goed en kwaad is, maar ze doen het toch. Daarom worden ze weggestuurd uit de tuin van Eden.

29 april: Genesis 4 : 1-16 Kaïn en Abel.
Adam en Eva krijgen twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn doodt zijn broer Abel, hoewel God Kaïn had opgeroepen om zijn jaloezie en woede de baas te blijven.
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is! 
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst maart 2018 Kindernevendienst maart 2018

Hallo allemaal,
In de veertigdagentijd lezen we bijbelverhalen rondom het thema “zaaien en groeien”. We gaan met de kinderen een “weg” langs een akkerlandschap bewandelen. Iedere keer vinden we weer iets anders op onze weg wat met “zaaien en groeien” te maken heeft. We gaan in de veertigdagentijd op weg naar Jeruzalem, naar de berg Golgotha, waar het graf van Jezus is. De bijbelteksten die we op deze zondagen lezen, laten allemaal een ontwikkeling of een tegenstelling zien. Bijvoorbeeld: van klein zaadje naar grote plant, van moeite naar blijdschap en van dood naar nieuw leven.  Op de poster voor in de kerk is steeds één kant van het verhaal zichtbaar. Daaroverheen wordt tijdens het moment met de kinderen een sticker geplakt die de ontwikkeling laat zien. Ook zingen we in deze periode het projectlied: in goede aarde. Elke zondag een nieuw couplet. 

4 maart 2018: Mattheüs 13:1-9 en 18-23
Het voorbeeld van het zaad Vandaag lezen we het voorbeeld van Jezus over het zaad dat in goede grond valt, of juist op de weg tussen het onkruid.

11 maart 2018: Psalm 126 Oogsten met blijdschap
De psalm gaat onder andere over de vreugde die de oogst kan geven. We richten ons op het beeld dat God mensen na een verdrietige tijd weer nieuw leven kan geven, net zoals regen alles laat groeien.

18 maart 2018: Johannes 12: 20-26 De graankorrel in de aarde
Het verhaal over de graankorrel hoort bij de wonderen en de uitspraken van Jezus. Met dit verhaal wil Johannes duidelijk maken wie Jezus is en waarom hij op aarde gekomen is. Het is ook al de opmaat tot de verhalen over Pasen: Jezus reist naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren, het feest waarop hij gevangen genomen zal worden.

25 maart 2018: Marcus 11: 1-11 Jezus komt in Jeruzalem
We lezen hoe Jezus aankomt in Jeruzalem en daar met veel blijdschap en gejuich wordt ontvangen. Na zijn ontvangst komen er alleen steeds meer spanningen. 
 
1 april 2018: Marcus 16: 1-11 (PASEN) Het graf is leeg
Als Maria van Magdala en Maria (moeder van Jakobus en Johannes) Jezus’ lichaam willen verzorgen, vinden ze een leeg graf. Een jongeman vertelt hen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!  
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst februari 2018 Kindernevendienst februari 2018

Hallo allemaal,
 
Bijbel Basics is een kindernevendienst-methode die zo is opgebouwd dat kinderen tussen de drie/vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Op deze manier probeert het Nederlands Bijbelgenootschap een brede basis te leggen voor de bijbelopvoeding van kinderen, en doen we tegelijkertijd recht aan de rijkdom van de Bijbel.
 
4 februari: Psalm 105:1-11 Gods belofte aan Abraham en Isaäk. We lezen deze zondag een Psalm die gemaakt is om God te danken voor alles wat hij doet. De dichter schrijft over allerlei mensen uit de geschiedenis, onder wie Abraham en Isaäk. We richten ons op de belofte van God die altijd blijft gelden.
 
11 februari: Hebreeën 11:8-16 Het geloof van Abraham. We lezen vandaag een beschrijving van gelovigen uit het verleden die een voorbeeld kunnen zijn voor de latere generaties. We lezen over het vertrouwen dat Abraham, Isaäk en Jakob hadden in God.
 
In de veertigdagentijd lezen we bijbelverhalen rondom het thema “zaaien en groeien”. We gaan met de kinderen een “weg” langs een akkerlandschap bewandelen. Iedere keer vinden we weer iets anders op onze weg wat met “zaaien en groeien” te maken heeft. We gaan in de veertigdagentijd op weg naar Jeruzalem, naar de berg Golgotha waar het graf van Jezus is.
 
18 februari: Mattheüs 13:31-35 Zo klein als een mosterdzaadje. God belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. En als Abraham en Sara heel oud zijn, komt die belofte uit: Isaäk wordt geboren.
 
25 februari: Leviticus 25:1-13 Een jaar niet zaaien. We lezen over twee bijzondere jaren. Een jaar van rust: de Israëlieten moeten leven van wat er in het rustjaar vanzelf groeit. Het jubeljaar is het jaar dat schulden niet terugbetaald hoeven te worden want het is een heilig jaar.
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!  
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst januari 2018 Kindernevendienst januari 2018

Hallo allemaal, Afgelopen december hebben we met Advent en Kerst mogen lezen uit Lucas over de geboorte van Jezus. Vooral over de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de manier waarop de mensen daarop reageren en de bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus. Steeds is er uit dat verhaal van Lucas gebleken dat God een nieuw begin wil maken met de mensen.
 
Het nieuwe jaar gaat beginnen en dit betekent voor ons als kindernevendienstleiding dat wij qua methode ook een nieuw begin gaan maken. We laten het jaar 2017 en daarmee de methode Kind Op Zondag achter ons en we beginnen met een nieuwe methode van het Nederlands Bijbelgenootschap genaamd Bijbel Basics.  
 
Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode die zo is opgebouwd dat kinderen tussen de drie/vier en 12 jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Op deze manier probeert het Nederlands
 
Bijbelgenootschap een brede basis te leggen voor de bijbelopvoeding van kinderen en doen we tegelijkertijd recht aan de rijkdom van de Bijbel.
 
7 januari: Genesis 12:1-9 en 15:1-6    
Gods belofte voor Abraham. God roept Abraham om op reis te gaan vanuit de stad Charan naar het land Kanaän. En hij belooft Abraham dat hij veel nakomelingen zal krijgen.
 
14 januari: Genesis 16:1-16              
Hagar en Ismaël. Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon met Hagar: Ismaël. We lezen over Hagar die door God gezien wordt nadat ze is weggestuurd door Sara.  
 
21 januari: Genesis: 18:1-15 en 21:1-7       
Isaäk wordt geboren. God belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. En als Abraham en Sara heel oud zijn, komt die belofte uit: Isaäk wordt geboren.
 
28 januari: Genesis 24:42-48 en 24:6267
Isaäk en Rebekka. De knecht van Abraham gaat op zoek naar een vrouw voor Isaäk. Hij vindt Rebekka.
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!  
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst

 
Kindernevendienst december 2017 Kindernevendienst december 2017

Hallo allemaal,
Dit jaar lezen we op de vier zondagen voor Kerst en op Kerstochtend het verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus (Lucas 1:5 – 2:21). Het gaat over de aankondigingen van de geboortes van Johannes en Jezus, de manier waarop de mensen daarop reageren en de bijzondere geboortes van Johannes en Jezus. Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes.
Lucas begint zijn evangelie met het verhaal over Johannes de Doper, de profeet die de mensen op de komst van Jezus zal voorbereiden. Lucas heeft het meest uitgebreide verhaal over de geboorte van Jezus. Het verhaal is mooi opgebouwd, waarbij Johannes en Jezus steeds centraal staan.
 
We gaan dit jaar met de kinderen een memoryspel maken over het Kerstverhaal. Elke zondag zullen ze een aantal memorykaartjes maken zodat ze met Kerst het spel compleet hebben. Ze krijgen allemaal een mooi houten kistje waar ze de memorykaartjes in kunnen bewaren. Dit houten kistje mag uiteraard mooi versierd worden. Met Kerst mogen ze deze meenemen naar huis. In de kerk zullen we een groot bord hangen waar we laten zien welke kaartjes de kinderen hebben gemaakt.
 
3 december 2017: Lucas 1 : 5-25
Een zoon voor Zacharias en Elisabet
Op deze zondag gaat het over de priester Zacharias, die een bijzondere boodschap te horen krijgt: hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud maar toch zullen ze een kind krijgen. Dat kind zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer.

10 december 2017: Lucas 1 : 26-38
Gabriël komt bij Maria
Op deze zondag gaat het over Maria die van de engel Gabriël een bijzondere boodschap krijgt namelijk dat ze een kind zal krijgen.
17 december 2017: Lucas 1 : 39-56
Het lied van Maria
Op deze zondag gaat het over Maria die op bezoek gaat bij haar familielid Elisabet. Als Maria Elisabet begroet, trappelt Johannes in de buik van Elisabet. Elisabet herkent in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken.

24 december 2017: Lucas 1 : 57-66
Johannes wordt geboren
Op deze zondag gaat het over de geboorte van Johannes. De mensen om Elisabet en Zacharias heen zijn blij met de geboorte van Johannes, maar verbaasd dat hij niet de naam van zijn vader krijgt. Zacharias kan na de geboorte van Johannes weer praten en hij zingt een lied om God te danken. Vanaf het begin is duidelijk dat God een bijzonder plan met dit kind heeft.

KERST: 25 december 2017: Lucas 2 : 1-21
Jezus wordt geboren!
Vandaag is het Kerst en gaat het over de geboorte van Jezus!
 
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!
 
Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 

 
Kindernevendienst november 2017 Kindernevendienst november 2017

Hallo allemaal,

Er zijn dingen waarover je blijft praten. Omdat het zo mooi is om erover te vertellen, omdat het zo belangrijk is dat anderen het horen, omdat je er simpelweg je mond niet over kunt houden. De Bijbel staat vol met zulke dingen. Met wonderen van geluk, vrede en trouw. We horen over mensen die ervaren hoe geweldig het is als je Gods liefde over je leven laat schijnen. Het eerste verhaal van deze periode (begin september was dat alweer) gaat over een man die doof is en moeilijk spreekt. Jezus maakt hem beter! Als Jezus tegen de omstanders zegt dat ze maar niet verder moeten vertellen wat ze meegemaakt hebben, lukt dat hen niet. Hier moeten ze wel over praten! Daarmee zet dit eerste verhaal de toon voor de rest van de verhalen. Steeds opnieuw gebeuren er dingen die je niet voor je kunt houden. Het maakt de tongen los, van iedereen die erover hoort.

5 nov. 2017: Johannes 4 : 46-54 Ga met me mee! Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft.

12 nov. 2017: 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Een brief die hoop geeft De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt.

19 nov. 2017: Matteüs 25 : 31-46 God ziet het verschil De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was het’, zegt Jezus. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’

26 nov. 2017: Matteüs 25 : 1-13 Vol verwachting Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen! We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen.
Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!
Tessa de Keijzer, kindernevendienst 

 
FIRST ROCK FIRST ROCK

Beste stoere jongens en meisjes uit groep 5, 6 en 7!
Er is goed nieuws! First Rock gaat vrijdag 6 oktober weer beginnen. Ietsje later dan anders, maar wel met veel plezier en hopelijk jullie gezelligheid. En dat is natuurlijk wel super vet! Wat is First Rock? First Rock is een club van de Gereformeerde Kerk in Asperen en is er voor alle kinderen uit de omgeving Asperen die in groep 5, 6 of 7 zitten. We doen bij First Rock altijd leuke dingen: spelletjes, knutselen, sinterklaas vieren, bingo, bonte avond en aan het einde een leuke afsluiting!
Waar en wanneer? First Rock start op vrijdag 6 oktober van 19.00 – 20.15 uur. Daarna zal First Rock een keer per maand gehouden worden van 19.00 - 20.15 uur in de Rank bij de Geformeerde Kerk in Asperen. Het zou super leuk en gezellig zijn als je ook (weer) komt! Data clubavonden: vrijdag 12 januari vrijdag 6 oktober vrijdag 9 februari vrijdag 3 november vrijdag 9 maart vrijdag 1 december vrijdag 6 april Aanmelden? Vind je het te gek om (weer) naar First Rock te komen? Meld je dan per mail aan bij Susanne Belder via Geef hierbij je naam, het 06-nummer van je ouders door en in welke groep van de basisschool je nu zit. De kosten voor een heel seizoen bedragen € 10,00. Graag ontvangen we de betaling op 6 oktober!
Vragen of opmerking? Stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres of bel naar 06 55193584.
We zien je graag op 6 oktober in de Rank! Groetjes, Susanne Belder

 
Kliederkerk 8 oktober Kliederkerk 8 oktober

Schrijf het in je agenda! Zondag 8 oktober om 16.00 uur is er weer Kliederkerk. De viering draait om het verhaal van de stoere Daniël. We gaan zingen, luisteren en natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag met het verhaal. Iedereen is welkom. Voor het eten zijn we nog op zoek naar heuse pannenkoekenbakkers. Het zou mooi zijn als we een aantal bakkers hebben, zodat we het kunnen verdelen. Wie kan en wil ons hierbij helpen? Laat het weten via of geef het aan ons door.
Alvast bedankt namens het Kliederkerkteam (Marian, Petra, Sharon, Tineke, Germa en Mariëtte).

 
Kindernevendienst oktober 2017 Kindernevendienst oktober 2017

1 okt. 2017 – Lucas 7:11-16 Huil niet meer. Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

8 okt. 2017 – Lucas 14:1-11 De beste plaats. Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

15 okt 2017 – Matteüs 22:34-46 Geloven is een dagtaak. Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

22 okt. 2017 – Matteüs 9:1-8 Laat het achter je. Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat op 10 en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!

29 okt. 2017 – Matteüs 22:1-14 Kom maar! Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven? Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen. Met de kinderen staan we daarom ook stil bij de toegankelijkheid van de kerk.

5 nov 2017 – Johannes 4:46-54 ‘Ga met me mee!’ Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft. 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

zondag 3 sept 2017 – Marcus 7:31-37 Moet je horen! Er wordt een man bij Jezus gebracht. Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt nauwelijks geluid. Het volk smeekt Jezus om de man de handen op te leggen. Jezus raakt hem aan en zucht. Hij roept: ‘Ga open!’ En het gebeurt. Jezus vraagt de mensen het niet verder te vertellen, maar zij kunnen hun mond niet houden. Dit moet je horen!

zondag 10 sept 2017 – Lucas 10:23-37 Je ziet het toch? Een priester en leviet komen langs de man die gewond op de grond ligt, maar zij kijken weg. Juist de Samaritaan, degene van wie de toehoorders het het minst verwachten, ziet wat er mis is en helpt. ‘Gelukkig ben je als je iets gezien hebt’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. ‘Iets van wat hier gebeurt. Van het geheim van Gods liefde voor de mensen.’

zondag 17 sept 2017 – Lucas 17:11-19 Kom erbij Tien melaatse mannen worden genezen, slechts één komt er terug om God te verheerlijken: een Samaritaan, iemand van buiten de kring van Israël. ‘Uw geloof heeft u behouden’, vertelt Jezus de man. Niet de mensen bepalen wie erbij horen, maar God.

zondag 24 sept 2017 – Matteüs 6:24-34 Waar maak je je zorgen om? Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.

zondag 1 okt 2017 – Lucas 7:11-16 Huil niet meer Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

 
Kindernevendienst juli/aug 2017 Kindernevendienst juli/aug 2017

25 juni 2017 – Matteüs 10:26-33 Schreeuw het van de daken! ‘Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht….’ Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen waar je in gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen wij ook vandaag als we samenkomen in de kerk. We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God van mensen houdt.

2 juli 2017 – Lucas 15:1-10 Ik heb je gevonden! Jezus eet met foute bankiers: alle tollenaars en zondaars komen naar hem toe. De farizeeën en schriftgeleerden spreken er schande van. Als Jezus dat merkt, maakt hij hen duidelijk waarom hij dit doet. Een herder is er niet alleen voor die 99 schapen die keurig in de stal staan: juist dat ene verdwaalde schaap moet gezocht en gevonden worden. 12 9 juli 2017 – Jeremia 17:19-26 Dat kan anders! De profeet Jeremia staat bij de poort van Jeruzalem. Het is sabbat, een dag van rust die gewijd zou moeten zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe druk de mensen zijn… ‘Het kan anders!’ roept Jeremia. En als mensen het ook echt anders gaan doen, zal de toekomst er veelbelovend uitzien.

16 juli 2017 – Lucas 5:1-11 Een stap verder. De hele nacht hebben de leerlingen gevist en niets gevangen. Nu zegt Jezus dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien. En ze doen het. Omdat Jezus iets in hen wakker roept, een geloof en vertrouwen dat blijkbaar ergens zit. ‘Geloof mij maar,’ lijkt Hij te zeggen. En als ze dat doen, gebeurt het wonder: de netten zijn bijna te vol om te kunnen bevatten.

23 juli 2017 – Matteüs 5:17-26 Vier mannen en een zieke vriend. Voor de vier zondagen in de zomervakantie bieden we drie pagina’s aan: Voorbereiden, vieren en vertellen en het werkblad (uit Kleur in de Kerk). Deze zondag lezen we het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend. Wat doe jij voor je vrienden?

30 juli 2017 – Marcus 8:1-9 Genoeg voor iedereen. Deze zondag gaat het over de zeven broden en wat vissen; is dat genoeg? Jezus spreekt het dankgebed uit en dan is het genoeg. Waar mensen inbrengen wat ze kunnen bijdragen en God om hulp vragen, is er voor iedereen genoeg.

6 augustus 2017 – Matteüs 7:24-27 Het huis op de rots. Kind op Zondag wijkt deze week af van het oecumenisch leesrooster (Matteüs 7:15-21) en kiest voor de verzen die daarna komen, over de wijze man die zijn huis bouwt op de rots.

13 augustus 2017 – Lucas 16:1-9 Het plan van de rentmeester Deze week lezen we het verhaal van de rentmeester. Het is niet eerlijk wat hij doet. Toch wordt hij geprezen omdat hij slim gehandeld heeft. Wat is slim, wat is oneerlijk? 13

20 augustus 2017 – Lucas 19:41-48 Een huis van gebed. Deze zondag lezen we een tekst die meestal aandacht krijgt op Palmzondag: Jezus huilt over het lot van Jeruzalem en jaagt bij de tempel de handelaars weg. Wat maakt een gebouw tot een bijzondere plaats om de Heer te ontmoeten? En hoe zit dat in de kerk? Wat is kenmerkend en wezenlijk voor de kerk? Wat maakt de kerk tot kerk?

27 augustus 2017 – Lucas 18:9-14 Kijk mij nou! In de lezing van vandaag komen we twee mensen tegen die aan het bidden zijn. De Farizeeër dankt God omdat hij niet zo is als de andere mensen. De tollenaar durft niet eens omhoog te kijken en vraagt God om genade. Met een beetje zelfvertrouwen is niets mis; het gaat pas mis als je jezelf hoger aanslaat dan een ander en die ander daarom minacht.

 
Clubwerk. Clubwerk.

Het clubwerk gaat van start, althans....het meeste clubwerk gaat van start. Enthousiaste jonge mensen van binnen en buiten onze gemeente zetten zich in om ook dit seizoen aantrekkelijk clubwerk te verzorgen voor kinderen en jongeren en daar mogen we erg dankbaar voor zijn.
Wij roepen u op om deze clubleiders in uw gebeden te noemen bij God zodat ze hun werk vol liefde en passie mogen doen.
Helaas is First Rock nog zonder leiding en het lijkt er op dat deze club dus niet kan starten.
We doen daarom nogmaals een beroep op jullie om je hiervoor te melden. Dat kan als vaste leiding zodat je het vertrouwde gezicht wordt voor de kinderen, maar het is ook mogelijk om bij toerbeurt of incidenteel mee te draaien.
Het gaat om plm 12 bijeenkomsten van 1,5 uur die waarschijnlijk op vrijdagavond worden gehouden (andere opties mogelijk!)
Wij hopen op reacties! ( graag zsm).

Frans & Tineke, jeugdouderlingen

 
KLIEDERKERK. KLIEDERKERK.

Ook deze keer een verrassende Kliederkerk. Om vier uur verzamelde zich een bont gezelschap, baby’s, vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s, oma’s en belangstellenden. Het was droog en niet koud. We zouden een wandeling maken met Jozef door zijn leven en gelijk door Asperen. Jozef in een mooie jas, werd gespeeld door Wilco van Snippenberg, een kleinzoon van Jan van Snippenberg die vroeger in de Middelweg woonde. Elk kind kreeg een knapzak mee om onderweg spulletjes in te verzamelen. De reis ging langs de put, daar vonden we de zilverlingen waarmee Jozef was verkocht. Langs de toren waar Jozef vertelde dat het bij Potifar niet zo leuk was. Via de Van Willigentuin. Daar mochten de kinderen broodjes bakken zoals de bakker had gedaan en ‘druivensap’ van de schenker drinken. Samen met Jozef zaklopen was ook erg leuk. Verderop hoorden we nog dat Jozef uit de gevangenis kwam en dromen uitlegde van de farao. Alles was gelukkig goed afgelopen met Jozef. Ter hoogte van Huize van Ooijen in de Minstraat hoorden we dat zelfs de broers en Jacob, de vader, naar Egypte kwamen en zo bij Jozef kwamen wonen in de hongertijd. Iedereen had wat te eten meegebracht en zo zaten we aan het einde van de reis, in de Rank lekker te smullen van pizza, sla, worstebroodjes, taart, stokjes met fruitjes enz. Bedankt Jozef (Wilco). Bedankt leiding en werkers van de Kliederkerk. Fijn, dat we op deze manier de drempel van de kerk hebben weggehaald en verrassend lieve mensen konden verwelkomen in onze kerk.
Hetty Janssen 

 
JEUGDWERK. JEUGDWERK.

'Op volle toeren'.
Jaren  geleden  was  het  de  titel  van  een  TV  programma,  maar  in  dit stukje is het bedoeld om aan te geven dat de clubs van onze kerk weer op volle toeren draaien. Helaas  schrijf  ik  in  dit  stukje  over  de  clubs  van  'onze'  k erk,  want  de Hervormde Kerk heeft aangegeven dat ze toch liever een  andere kant op willen met hun jeugdwerk en zij hebben een punt gezet achter de samenwerking met onze kerk.
We  zijn  dankbaar  dat  we  toch  konden  starten  en  dat  er  drie  clubs draaien  waarbij  zo'n  50  kinderen  betrokken  zijn  en  plusminus  clubleiders.
JEUGDKERK.
Ook  de  jeugdkerk  is  weer  begonnen  en  zij  hebben  grote  plannen waardoor we vol verwachting uitkijken naar de komende diensten en in het bijzonder ook naar de kerst-jeugdkerk in december.
CATECHESE.
Deze  maand  hoopt  ook  de  catechese  weer  te  starten.
KINDERNEVENDIENST.
De kindernevendienst bereidt zich weer voor op het adventproject.
KLIEDERKERK.
Op  15  november  wordt  de  eerste  'echte'  Kliederkerk  gehouden. Inmiddels  wennen  we  al  een  beetje  aan  deze  wat  ongewone  naam, waarover  ds.  Rietberg  eerder  al  een  prachtige  uitleg  heeft  gegeven. Kliederkerk  is  Kerk  voor  kinderen  en  hun  (groot)ouders  en  voor iedereen die daarbij aanwezig wil zijn. Het is een samenkomst waarbij wij uitgaan van de beleving van het kind in zowel het verhaal als in de verwerking  daarvan.  Het  is  ook  een  ontmoetingsmoment  wat  ook beleefd wordt in de gezamenlijke maaltijd aan het slot van de dienst.Je  kunt  je  al  vast  opgeven  op:  Er wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.
Aanvang 16.00 uur

Al  met  al  gebeurt  er  veel  en  we  hopen  dat  alles  meewerkt  tot versterking van het geloof van ons en onze kinderen en mag leiden tot
verheerlijking  van  God  onze  Vader  en  van  Jezus  Christus  onze Verlosser. We willen u vragen om voor alle kinderen en jongeren en de
leiding te bidden.
Frans & Tineke
jeugdouderlingen

 
Jeugd- en jongerenwerk.

Jeugd- en jongerenwerk.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van een geweldig team van jeugdwerkers kunnen we onze kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma aanbieden. Hieronder volgt een korte opsomming van het aanbod van dit seizoen.

We willen benadrukken dat het jeugdwerk niet alleen bedoeld is voor de jongeren van de kerk, maar dat iedere jongere van harte welkom is.

 
First Rock voor kids

First Rock voor kids

Kinderen zijn fantastisch!
Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
 

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS methode voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke programmamateriaal is heel erg geschikt voor een seizoen leerzaam kinderwerk.

Met WAYtoGO wil de PKN uitdrukking geven aan een nieuwe visie op het werken voor en met kinderen in en vanuit de kerk: met kinderen op weg zijn door geloof en leven waar zij zich ook bevinden ? in de kerk, thuis of op school of waar dan ook.
 

 
Rock Solid

Rock Solid

Rock Solid is een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.

Tieners genieten enorm van Rock Solid, want het sluit helemaal aan bij hun leefwereld. Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.

Doordat het programma laagdrempelig is, kunnen kerkelijke tieners gemakkelijk hun niet-gelovige vrienden meenemen. We gaan met de tieners op pad en laten hen ontdekken hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven.

Wil je meer weten?

lees meer »
 
 
 

Rock Solid
datum en tijdstip 01-02-2019 om 19.29 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 04-02-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Heil en zegen voor 2019.
Oude woorden die nog steeds actueel zijn.
 
 
Tienernevendienst
De tiener(neven)dienst is een dienst speciaal voor tieners tijdens de eredienst. Deze dienst is het idee van een kleine ‘jongeren’-brainstormgroep uit onze kerk. “Waarom wachten” was de reactie van deze groep, dus daarom is er besloten om een try-out te starten. Elke eerste zondag van de maand is er nu zo’n tienerdienst. De tieners gaan dan naar de zolder van de Rank. De dienst is opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Allereerst wordt de paaskaars aangestoken en wordt er een spelletje gespeeld. Voor elke dienst wordt er een thema gekozen en daarbij wordt dan iemand gezocht die ‘iets’ met dit thema heeft. Zo viel de eerste dienst samen met het Heilig Avondmaal. De betekenis hiervan en de symboliek werd door Tineke duidelijk uitgelegd. Het was zo interessant dat er eigenlijk tijd tekort was. Daarom komt er nog een vervolg! Nadine kwam, in de tweede dienst, vertellen over haar motivatie om haar talenten te delen met het werk wat ze doet in Indonesië. Hierna zijn er mooie gesprekken geweest. De reacties op deze diensten waren positief en er wordt dan ook al uit gekeken naar de volgende dienst.
Voor meer informatie en/ of ideeën voor thema’s/sprekers kan er contact opgenomen worden met: Jan, Ivo of Danica.

Met vriendelijke groet, Jan van Ooijen - Jeugdouderling
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.