PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Diaconieuws juli/aug 2018 Diaconieuws juli/aug 2018

Het is bijna vakantietijd. Het onderstaande wil ik met u meegeven. Vakantie, even wat anders Even er op uit gaan Even aan de zijlijn staan Zoals veel andere Nederlanders. Vakantie, hele mooie tijden Gaan en staan waar je wilt Een tijd boven alles uitgetild Lopen door de bossen en weiden. Vakantie, genieten van de natuur Zo mooi in het zomer seizoen Dat zal een ieder goed doen En op zoek naar het avontuur. Vakantie, ontspanning, vrijheid Genieten van de mooie omgeving Het is een unieke tijdpassering En het geeft voor velen blijheid. Vakantie, vier het met dankbaarheid Vertrouw op Gods bewarende hand Hij blijft met een ieder verwant En houdt Zijn vleugelen uitgespreid. Namens de diaconie een fijne vakantie toegewenst! Arianne Boet

 
Diaconieuws juli/aug 2018 Diaconieuws juli/aug 2018

Het is bijna vakantietijd. Het onderstaande wil ik met u meegeven.
 
Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.
 
Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door de bossen en weiden.
 
Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.
 
Vakantie, ontspanning, vrijheid 
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.
 
Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.
 
 
 
Namens de diaconie een fijne vakantie toegewenst! Arianne Boet

 
Diaconieuws juni 2018 Diaconieuws juni 2018

De diaconie is dankbaar voor de toetreding van nieuwe ambtsdragers, ook een nieuwe diaconist dit keer. We verwelkomen Arie Bronkhorst, een prima aanvulling op het ‘dames’team. Er is nog wel een vacature binnen de diaconie. We bidden dat ook deze ingevuld mag worden.
De ambtstermijn van mij, Gertjan, zit erop. Acht jaar als diaconist lijkt wel lang maar er op terugkijkend vliegen de jaren om, net als bij iedereen.
Veel zaken zijn in die periode aan de orde geweest in de diaconie en kerkenraad. Telkens mochten we op steun uit de gemeente rekenen en als het vraagstuk te ingewikkeld werd is er in alle wijsheid besloten hier nog geen besluit over te nemen.
In die periode zijn er vele plaatsen in de kerkenraad opgevolgd. Soms ook niet en daar hebben we dan een ‘mouw’ aan gepast. Voornamelijk door verdeling van taken en versimpeling van de werkzaamheden. Dit zal de komende jaren nog verder zijn beslag krijgen als er geen gemeenteleden meer gevonden worden om de taken uit te voeren.
Gelukkig kunnen we in juli drie nieuwe leden verwelkomen.
Na het zomerreces zullen ze zich de taken eigen mogen maken. Veel wijsheid van de Here hierbij toegewenst.
Mij rest nog u allen te danken voor het gestelde vertrouwen en zoals bij u bekend. Het ga u goed.
 
Gertjan van Meeuwen
 

 
Diaconieuws mei 2018 Diaconieuws mei 2018

Werkwijze van Kerk in Actie Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden wij hoop en laten wij mensen tot hun recht komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden.
 
Wij verbinden  Wij verbinden wereldwijd gemeentes, organisaties en mensen die willen delen wat hun gegeven is. Dit doen we door verhalen van mensen te delen en ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 
Wij delen Wij delen wat mensen willen én kunnen bijdragen. We moedigen iedereen aan te delen wat hun gegeven is. Door bijvoorbeeld te collecteren of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Met de aan ons toevertrouwde (financiële) middelen ondersteunen we onze partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we in samenwerking met de ICCO Coöperatie.
 
Wij ondersteunen  Wij ondersteunen wereldwijd gemeentes en mensen die werken aan tekenen van hoop. Diaconieën en ZWO-commissies komen bij ons voor advies, inspiratie en materialen voor hun eigen gemeente. Partnerorganisaties geven bij ons aan waarvoor zij steun nodig hebben. Wij geven onze steun door betrokkenheid, personele inzet en financiële steun.
 
Wij signaleren  Wij signaleren misstanden en onrecht, dichtbij of ver weg, en stellen die aan de kaak. Dit doen we door te luisteren naar ervaringen van gemeentes. We bundelen signalen en vertalen dit naar een stem in het politieke en publieke debat. Ook door actief lobby te voeren.
 
De avondmaalscollecte van zondag 6 mei gaat samen met de avondmaalscollecte van donderdag 29 maart naar de voedselbank. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
 
Namens de diaconie, Ina Mol

 
Diaconieuws april 2018 Diaconieuws april 2018

Op vrijdag 23 maart j.l. heeft de diaconie de, inmiddels traditionele, seniorenmiddag georganiseerd. Rond de 30 personen waren aanwezig en zochten een plekje aan de sfeervol gedekte tafels.  Na de opening, kon een ieder gaan genieten van de high tea. Voor velen werd het eigenlijk een high koffie, maar natuurlijk was dat geen probleem. Het was een gezellige drukte aan de tafels. In de consistorie stonden tafels klaar, met daarop al het materiaal om kaarsen met prachtige decoraties te bestempelen. Janneke Schaapherder,  Ariane de Groot en haar dochter hebben de workshop uitgelegd en begeleid. De resultaten mochten er zijn. We hebben prachtige creaties voorbij zien komen. Omdat niet iedereen tegelijk aan een kaars kon werken, kon men ondertussen de hersens kraken met rebussen, raadsels en andere puzzels. Er ontstond ook een echte mannentafel. Na de gezamenlijke broodmaaltijd, met zelf gemaakte soep, werd een geslaagde middag, afgesloten.
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, van helpen tot aanwezig zijn: BEDANKT!

 
Diaconieuws februari 2018 Diaconieuws februari 2018

Onderstaande willen we graag bij u onder de aandacht brengen.  
 
In de Bijbel wordt ouderdom gezien als een bron van wijsheid. Ouderen hebben veel levenservaring op kunnen doen. Na een leven lang werken, is er eindelijk de tijd voor verdieping en ontspanning in (christelijke) boeken, kranten en tijdschriften. Maar ja, net dan gaan de ogen om allerlei uiteenlopende redenen achteruit. In Nederland is de voorziening voor mensen met een leesbeperking goed geregeld!  Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen, waarvoor lezen op een “normale manier” niet meer vanzelfsprekend is. Passend Lezen heeft voor deze mensen een collectie van gesproken boeken, hoorspelen, hoorcolleges, kranten en tijdschriften. De lectuur is ingesproken door een warme,  vriendelijke menselijke stem. De collectie bevat vele soorten genres.  Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met 070-3381500 of kijk op de website www.passendlezen.nl De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, produceert voor Passend Lezen honderden boeken en tijdschriften. Daarnaast heeft zij ook een eigen collectie christelijke lectuur. Deze bevat Bijbels, meerdere Bijbelse dagboeken, psalm- en liedboeken, overige christelijke uitgaven, kranten en tijdschriften. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0341-565499 of kijk op de website www.cbb.nl In deze Informatie staat nog een stukje over Joy For Children. De Avondmaalscollecte van 18 februari aanstaande is bestemd voor dit doel. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
 
Een hartelijke groet, namens de diaconie, Irene Hoogenhuijzen

 
Diaconieuws januari 2018 Diaconieuws januari 2018

AANKLOPPEN, HALLO ZEGGEN, BINNENKOMEN
 
Aankloppen, goede dag zeggen, trachten bij elkaar te komen. Dat is zoeken naar harmonie tussen verschillende mensen. Hallo zeggen, welkom heten, proberen of je lief kan hebben. Dat is ontdekken dat die harmonie telkens anders dan verwacht is.
 
Binnenkomen, aandacht geven, je leven instellen op samen zijn, doe je niet in een tijdloze ruimte. Dat heeft veel te maken met drukte, werk en mensen, met inkopen, poetsen en koken, met zorgen, verzorgen, nazorgen,  met op de bank vallen, effe rusten, met hoe de week er uit ziet. Mensen liefhebben, zien wat er gebeurt, je laten raken door noden van mensen, vergt je tijd, verstand, handen en hart. Daarom zijn er mensen, die in de voedselbank deelnemen, die kleding aan elkaar doorgeven, die generaal-pardonners huisvesten, die voor drinkbaar water zorgen, die in Exodushuizen meedoen, die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen, die in het hospice stervenden begeleiden, die bij ruzies bemiddelen naar vrede, die zorgen voor een duurzame leefomgeving. Gedag zeggen, hoi, je medemens zien, heeft tijd nodig om te groeien,  om te leren, om te leven. Liefhebben is een aanwezig zijn waardoor je laat zien wie we zijn,  gisteren vandaag en morgen, adem, waardoor leven op weg is  en soms God zomaar oplicht.
 
Hub Crijns (uit het boekje Medemens)
 
Denkt u nog aan de avondmaalscollecte zondag 7 januari bestemd voor Koffiebar Overstag?
 
Namens de diaconie Ina Mol

 
Diaconieuws december 2017 Diaconieuws december 2017

Beste broeders en zusters,
Heeft u dat nu ook ? De klok wordt verzet en dan staan de donkere dagen voor Kerst alweer voor de deur. Alweer een jaar voorbij. Het gaat zo snel.
Tijdens de vergaderingen van de diaconie houden we altijd een rooster bij. Wie verzorgt het nieuws, wie haalt het brood en de wijn, wie heeft wanneer dienst etc. Zo ook de voorbereidingen van de Kerst. Wat mogen we de 70+ leden schenken en hoe verspreiden we het? Gelukkig zijn er dit jaar voldoende vrijwilligers die de attenties en wensen naar de 70+ leden brengen. Dat is wel eens anders geweest. We vinden het dan ook fijn dat een stukje van de kerkenraad nieuwe stijl al begint te werken. Samen ben je kerk en vele handen maken dan ook het werk licht.
De vacature voor de vijfde diaconist wordt er echter niet mee gevuld, dat zal wellicht in het voorjaar mogen gebeuren. Dan verstrijken er weer een aantal termijnen van diaconieleden. Helpt u mee bouwen aan een “nieuwe”  diaconie?
Tijdens de voorbereiding van dit stukje kwam ik op de site van www.kerkinactie.nl . Daar vind je veel informatie over de (wereld)kerk en ook de nieuwsbrieven die men online uitgeeft. Zo ook een verwijzing naar de jeugddiaconie. Op de site van JOP wordt dit onderwerp verder uitgediept en vinden we bruikbare tips. (https://jop.nl/themas/jeugddiaconaat/tips-voor-jeugddiaconaat)
Zo vinden we er voorbeelden om de jeugd meer bij het diaconale werk te betrekken, diaconie-uitleg op jeugdavonden of een budget beschikbaar stellen t.b.v. een diaconaal doel dat de jeugd dan kan besteden. Barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap door de jeugd in laten vullen zodat het wat meer gaat leven. Zo kan het jaarthema “kerkproeverij” ook voor de (jeugd)diaconist invulling krijgen.
 
We wensen u fijne Kerstdagen en houd de nieuwsbrief van de kerk en Kerk in Actie in de gaten.
 

 
Diaconieuws november 2017 Diaconieuws november 2017

De Avondmaalscollecte op zondag 12 november is voor Mercy Ships. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan. Hieronder de uitleg van twee Asperse mensen die al een paar keer op dit schip hebben gewerkt.

Wij zijn twee zussen uit Asperen en we zijn tevens collega operatieassistenten in het Beatrix-ziekenhuis te Gorinchem. Drie jaar geleden hebben wij het mooie werk van Mercy Ships al eens bij u onder de aandacht mogen brengen. Begin 2015 zijn wij vijf weken werkzaam geweest op de operatiekamers van de ziekenhuisboot van Mercy Ships in Madagaskar om iets voor de kansarme medemens in Afrika te kunnen betekenen. Mede door uw donatie tijdens de kerkelijke collecte was het voor ons mogelijk om destijds een groot bedrag te doneren aan een lokale organisatie die orkaanbestendige ziekenhuisposten bouwt in de arme binnenlanden van Madagaskar, waar medische hulp geboden wordt en waar voorlichting wordt gegeven over voeding en hygiëne. Wij hebben destijds zo’n kliniek bezocht en waren onder de indruk van de goede en efficiënte manier van werken. Wij danken u nogmaals voor uw donaties destijds.

Voor de mensen die de organisatie van Mercy Ships nog niet kennen: Mercy Ships is een christelijke organisatie uit Texas, Amerika, die sinds 1978 werkt als een varend ziekenhuis. In meer dan 50 landen is al hoop en genezing gebracht. Medische vrijwilligers verrichten gratis operaties aan boord voor de allerarmsten. Tevens worden ontwikkelingsprojecten opgezet voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, landbouw en scholing. Vrijwilligers komen van over de hele wereld, de voertaal op het schip is Engels. Operatiematerialen en verpleegmiddelen worden veelal gratis aangeboden of met grote kortingen verkregen van medische firma's. Toch is er nog veel geld nodig om deze gratis zorg- en ontwikkelingsprojecten aan te kunnen bieden. Eén dag operationeel zijn van de ziekenhuisboot kost €14.000,--. Dit geld komt van donateurs, sponsoren, vrijwilligers, kerkgenootschappen, etc. Mercy Ships Holland is één van de actiefste kantoren van de wereld. Er komen dus ook veel vrijwilligers en donateurs uit Nederland.

In 2015 waren wij een van die vrijwilligers. Onze tijd bij Mercy Ships in Madagaskar was zo’n enorme positieve ervaring dat we begin 2018 wederom samen vrijwilligerswerk willen gaan doen. De soort operaties die Mercy Ships kan aanbieden : - Herstel van blindheid ten gevolge van staar. - Herstel van misvormingen zoals aangezicht-afwijkingen, gespleten lip en gehemelte, klompvoetjes, ernstig misvormde ledematen. - Herstel van verwondingen ten gevolge van bevalling, door oorlogen, brandwonden en niet genezen botbreuken. - Tandheelkunde, veelal door het trekken van tanden en kiezen.

Mercy Ships kan dit gratis doen voor de allerarmsten dankzij vrijwilligers en donateurs. Naast het feit dat we als vrijwilliger gaan werken voor Mercy Ships, willen wij ook deze keer financieel helpen met het opzetten van projecten aan de wal. Daarvoor vragen wij u een donatie tijdens de Avondmaalscollecte in de dienst van 12 november. Dit geld willen wij aanwenden voor doelen die we uitzoeken via Mercy Ships in Kameroen. Dit kan zijn voor een weeshuis, een lokaal ziekenhuis, op een school of voor een drinkwaterput in een dorpje. Wij zullen hier verslag van doen na thuiskomst van onze reis. Zondag 5 november houden wij een presentatie tijdens de kerkdienst. Na de dienst kunt u ons benaderen voor vragen en meer informatie.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u ook contact opnemen met hen of kijken op de uitgebreide website! Mercy Ships Holland. 010- 4102877 website : www.mercyships.nl
Alvast onze hartelijke dank. Irene van Altveer-van Rossum en Anque van Rossum

 
Diaconieuws OKTOBER 2017 Diaconieuws OKTOBER 2017

Omdat er op het moment, vanuit de diaconie, eigenlijk weinig nieuws te melden valt, wil ik het volgende gebed met jullie delen:

“ELKAAR TOT ZEGEN ZIJN”
Wij bidden U, God,
dat U ons leven wilt zegenen,
dat wij leven als mensen met elkaar,
dat wij elkaar steunen en helpen,
dat onze woorden goed doen,
dat onze daden recht doen.

Wij bidden U, God,
dat U het leven wilt zegenen,
van alle mensen die wij ontmoeten op onze levensweg,
van allen die ons dierbaar zijn,
van alle mensen die leven moeten met moeite en pijn.

Wij bidden U, God,
dat u het leven wilt zegenen,
van hen die hulp nodig hebben en van hen die hulp geven:
dat wij oog hebben voor elkaars waarde
en dat we elkaar waarderen zoals we zijn.

Wij bidden U, God,
voor het huis waar we wonen en leven;
dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn.
Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn.
Zo bidden wij.

Tekst: Marinus van den Berg.
Met een liefdevolle groet, Irene Hoogenhuijzen

 
Diaconieuws september 2017 Diaconieuws september 2017

Avondmaalscollecte zondag 3 september!!
De avondmaalscollecte van zondag 3 september zal zijn voor het werk van de ons allen bekende Nadine Balke. Tijdens de dienst zal ze ons het één en ander vertellen over haar werk. Deze collecte wordt natuurlijk weer van harte aanbevolen.

Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal Deze stichting biedt ondersteuning aan mensen die de laatste fase van hun leven ’t liefst thuis, samen met hun naasten, of in een andere vertrouwde omgeving willen doorbrengen. Dit doen we door concrete en praktische hulp, maar ook door er gewoon ‘te zijn’ voor degene die ernstig ziek is en zijn naasten. De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen en vervangen niet de ondersteuning van bijvoorbeeld huisarts en thuiszorg. Soms kan iemand die weet dat het levenseinde nadert een keer behoefte hebben aan een gesprekspartner buiten de eigen kring. Of wil nog graag iets doen wat voor hem of haar belangrijk is. Of mensen in de naaste omgeving hebben behoefte aan een adempauze. In al deze situaties kan er een rol zijn voor de vrijwilligers. We hebben graag uw steun! De inzet van onze vrijwilligers is gratis. Maar we maken wel kosten. De stichting heeft een klein startkapitaal verworven middels sponsorwerving, maar dit bedrag is helaas niet kostendekkend. Daarom zijn giften en donaties niet alleen van harte welkom, maar ook noodzakelijk! Deze worden vooral ingezet voor de scholing en begeleiding van onze vrijwilligers. Wilt u iets voor ons betekenen? Steun ons dan met een bijdrage. Deze stichting heeft een ANBI-status. Voor hulpaanvragen, informatie of vragen over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met hun coördinator: Maria Bertels tel.nr 06- 57922752 of mail naar weten, zoals het rekeningnummer, kijk op www.terminaleondersteuning.nl

Namens de diaconie, Ina Mol

 
ANBI-gegevens Diaconie ANBI-gegevens Diaconie

Voor de ANBI-gegevens scrolt u naar beneden. Voor algemene ANBI-gegevens van de gemeente kijkt u bij ANBI.

 
ANBI-gegevens Diaconie

Algemene ANBIgegevens van de gemeente vindt u onder ANBI
ANBI-gegevens Diaconie

Exploitatie-overzicht Diaconie
  Realisatie Realisatie Begroting
Inkomsten: 2014 2013 2015
       
Collecten Diaconie € 1.262,50 € 1.258,56 € 1.200,00
Collecten PKN € 1.304,94 € 881,08 € 1.250,00
Collecten derden € 2.616,21 € 835,22 € 1.500,00
Renten € 65,35 € 40,00 € 50,00
Overigen € 0,00 € 100,00 € 100,00
       
Totaal € 5.249,00 € 3.114,86 € 4.100,00
       
Uitgaven      
       
Afdracht coll. PKN € 1.304,94 € 881,08 € 1.250,00
Afdracht coll. derden € 2.616,21 € 835,22 € 1.500,00
Giften diverse instellingen € 375,00 € 400,00 € 400,00
Bijdragen eigen gemeente € 102,64 € 102,64 € 300,00
Quotum PKN € 311,52 € 566,05 € 400,00
Bankkosten € 83,10 € 90,97 € 100,00
Overige kosten € 0,00 € (4,65) € 150,00
       
Totaal uitgaven € 4.793,41 €2.871,31 €40100
Exploitatieresultaat € 455,59 € 243,55 € 0,00
       
Totaal € 5.249,00 € 3.114,86 € 4.100,00

 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van de diaconie is als volgt:
Voorzitter: Irene Hoogenhuijzen
Secretaris: Arianne Boet 
Leden: Gertjan van Meeuwen, Ina Mol, Toon Schaapherder

 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Veraf en dichtbij

Veraf en dichtbij

Het werk van de diaconie in Asperen is o.a. verbonden met het werk van Moldavië interactief. De diaconie zamelt geld in om dit project Moldovan Christian Aid van Kerkinactie te ondersteunen. Hierbij wordt samengewerkt met de kerken van Heukelum en Leerdam.

Meer over dit werk leest u op Moldavië Interactief http://www.kerkinactie.nl/interactief/info.aspx?page=11063  
Daarnaast worden collecten gehouden voor projecten en instellingen die dichtbij hun werk verrichten. Bijvoorbeeld de Voedselbank in Leerdam, het Leger des Heils en de Stichting Zilt.
 

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vijf diakenen, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avndmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 60-plussers in de gemeente, in de maand december bezoeken ze de 70- plussers met een eindejaars attentie en ze zijn het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
Meer weten?

Meer weten?

Lees elke maand "Diaconieuws" , de maandelijkse column van de diakenen. Als u vragen of opmerkingen hebt over het werk van de diaconie, dan nodigen we u van harte uit om die te stellen via de secretaris van de diaconie, Toon Schaapherder

 
 
 
Expo in de Rank
Sinds een aantal jaren ga ik met veel liefde naar het Interkerkelijk koor Maranatha in Doorn om zingend te mogen getuigen van mijn Heer.
Medio oktober j.l. organiseerden de besturen van Maranatha en Kol Chadash (koor uit Nijmegen) een Israël-dag met zang, muziek en dans. Door het bestuur werd mij gevraagd om voor die dag een uitnodigingsbord te maken en tevens een paar tekeningen/schilderijen, waarop de flora van Israël tot uitdrukking zou komen.
Het resulteerde in een zevental (!) schilderijen van planten en bomen die in bepaalde Bijbelteksten genoemd worden.
Voor de achtergrond koos ik de kleuren van de regenboog als teken van hoop en verwachting.
Een aantal eigen gemeenteleden bezochten ‘s avonds de zang en vonden het een goed idee om de werkstukken in de Rank op te hangen.
Compleet met een eigen interpretatie van de stad Jeruzalem mag ik de werkstukken voor een tijdje in de Rank exposeren.
Ik zou het leuk vinden als jullie op de expo willen reageren, waarbij ik opbouwende/kritische opmerkingen zeer kan waarderen.
 
Groet van John Veenendaal
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.