PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Ouderenmiddag 15 maart Ouderenmiddag 15 maart

Diaconie - nieuws.

Op 15 maart houden we voor de oudere broeders & zusters een leuke middag.
We beginnen met koffie & lekkers, aansluitend een gezellig middag met elkaar.
We hebben allerlei spelactiviteiten, onder het genot van een hapje en een drankje.
Aan het eind is er een broodmaaltijd met soep.
Vanaf 14.30 staan de deuren van de Rank open en beginnen
we om 15.00 uur.
We hopen U allen op vrijdag 15 maart te ontmoeten.

 

 
Diaconieuws februari 2019 Diaconieuws februari 2019

En………….Staat het al in uw agenda?????
D.V. 15 MAART IS DE OUDERENMIDDAG !!!

Als Diaconie zijn we bezig de middag in de steigers te zetten. Verdere info volgt binnenkort.
Een huis dat ieder zich toch wenst, (Hans Bouma)
Een huis dat ieder zich toch wenst,
een huis dat je omarmt,
je bloeit er op, je bent er mens,
een huis dat je verwarmt.
Een huis ook voor de diepste nacht,
herbergzaam als een schelp,
een huis dat altijd op je wacht,
je minzaam overstelpt.
Een huis dat je royaal beschermt,
in tijden van verdriet,
zich troostend over je ontfermt,
je al haar liefde biedt.
Is alles stil, je hoort de zee,
de eeuwigheid die ruist.
Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,
gezegend is dit huis.

Namens de Diaconie, een hartelijke groet, Irene Hoogenhuijzen

 
Diaconieuws januari 2019 Diaconieuws januari 2019

Mensen in uw dienst
U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van Genesis naar Openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.
Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, de mensen huilen.
Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld
en wij allen samen zullen staan
in het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer

De diaconie organiseert vrijdag 15 maart weer een ouderenmiddag. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. De avondmaalscollecte van zondag 6 januari gaat naar Joy for Children.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie, Ina Mol

 
Diaconieuws november 2018 Diaconieuws november 2018

Sinds twee jaar zijn mijn vrouw, dochter Linda en ik lid van de Gereformeerde Kerk te Asperen. Wij voelen ons hier helemaal thuis. Zo werd ik ook gekozen door de gemeente voor diaken. Ik vind dit een hele uitdaging. Als diaken krijg je te maken met schulden, financiële tegenslagen en armoede, zowel binnen als buiten de gemeente. Als diaconie mogen wij hulp bieden aan mensen die hier onder gebukt gaan, zodat er toch weer een nieuw perspectief onstaat.

Namens de diaconie, Arie Bronkhorst

 
Diaconieuws september Diaconieuws september

Wat en wie zijn de Wilde Ganzen?
De Wilde Ganzen bestrijden armoede wereldwijd. Hun manier is uniek. Zij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen ze met kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen ze samen voor structurele verbetering. Visie Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. Missie Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst. De avondmaalscollecte van zondag 2 september gaat naar de Wilde Ganzen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Namens de diaconie Ina Mol

 
Diaconieuws juli/aug 2018 Diaconieuws juli/aug 2018

Het is bijna vakantietijd. Het onderstaande wil ik met u meegeven. Vakantie, even wat anders Even er op uit gaan Even aan de zijlijn staan Zoals veel andere Nederlanders. Vakantie, hele mooie tijden Gaan en staan waar je wilt Een tijd boven alles uitgetild Lopen door de bossen en weiden. Vakantie, genieten van de natuur Zo mooi in het zomer seizoen Dat zal een ieder goed doen En op zoek naar het avontuur. Vakantie, ontspanning, vrijheid Genieten van de mooie omgeving Het is een unieke tijdpassering En het geeft voor velen blijheid. Vakantie, vier het met dankbaarheid Vertrouw op Gods bewarende hand Hij blijft met een ieder verwant En houdt Zijn vleugelen uitgespreid. Namens de diaconie een fijne vakantie toegewenst! Arianne Boet

 
ANBI-gegevens Diaconie ANBI-gegevens Diaconie

Voor de ANBI-gegevens scrolt u naar beneden. Voor algemene ANBI-gegevens van de gemeente kijkt u bij ANBI.

 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van de diaconie is als volgt:
Voorzitter: Irene Hoogenhuijzen
Secretaris: Arianne Boet 
Leden: Arie Bronkhorst, Ina Mol.

 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Veraf en dichtbij

Veraf en dichtbij

Het werk van de diaconie in Asperen is o.a. verbonden met het werk van Moldavië interactief. De diaconie zamelt geld in om dit project Moldovan Christian Aid van Kerkinactie te ondersteunen. Hierbij wordt samengewerkt met de kerken van Heukelum en Leerdam.

Meer over dit werk leest u op Moldavië Interactief http://www.kerkinactie.nl/interactief/info.aspx?page=11063  
Daarnaast worden collecten gehouden voor projecten en instellingen die dichtbij hun werk verrichten. Bijvoorbeeld de Voedselbank in Leerdam, het Leger des Heils en de Stichting Zilt.
 

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vijf diakenen, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avndmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 60-plussers in de gemeente, in de maand december bezoeken ze de 70- plussers met een eindejaars attentie en ze zijn het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Sluitingsdatum kopij Informatie
datum en tijdstip 29-03-2019 om 00.00 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 01-04-2019 om 14.00 uur
meer details

 
TENTDIENST 7 april
Op zondag 7 april komen Reni en Elise Krijgsman naar de tentdienst in Asperen. Reni en Elisa verzorgen door het hele land optredens en zijn bekend van Nederland Zingt, Hour of Power en de jaarlijkse Opwekkingspinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders. Met de komst van Reni & Elisa wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle tentdienst vorig jaar met Marcel Zimmer & Band. Dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Reni & Elisa op veel belangstelling. Hij is een bekende naam, ook in de regio. Met de komst van Reni & Elisa gaan we op een vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom, zeker voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, die ten goede komt aan ondermeer weeskinderen in Rwanda. 23 Reni & Elisa Krijgsman genieten bekendheid met muziekprojecten met het Metropole orkest, Ronduit Praise en Opwekking. Reni is, naast haar muzikantenbestaan, parttime leerkracht in het basisonderwijs. Elisa is beroepsmusicus, afgestudeerd aan het conservatorium en heeft sindsdien veel gewerkt als freelance gitarist in studio’s. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgen ze voor samenzang en sketches. Tineke van Ooijen zorgt voor een korte overdenking rondom het thema ‘Geluk’. De tentdienst vindt plaats op zondag 7 april 2019 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.

Namens de tentdienstcommissie, Rob van Ooijen
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.