Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Asperen
 
 
Kerkdiensten oktober 2020 Kerkdiensten oktober 2020
Beetje laat maar toch:
Samen met het moderamen van de Protestantse Kerk wensen wij de Joodse gemeenschap een gelukkig nieuwjaar. Shana tova! Rosj Hasjana is begonnen op vrijdagavond 18 september en duurde tot zondagavond 20 september 2020.
Aan de Joodse gemeenschap in Nederland Ter gelegenheid van Rosj Hasjana brengt de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan u over.
Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Shana tova!
Het afgelopen jaar is voor ons allen een bijzonder en ingrijpend jaar geweest. Alle vieringen en herdenkingen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zijn anders dan gedacht verlopen. Het Covid-19 virus heeft tot op heden grote gevolgen gehad, sociaal, economisch, spiritueel. Het plaatst ons allen voor nieuwe vragen en alleen samen kunnen wij de complexe problemen waarmee onze wereld geconfronteerd wordt, tegemoet treden. 
Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland, net zo divers en veelkleurig als de hele samenleving.
Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn, te kunnen dienen. Wij hopen dat de Joodse gemeenschap als een vitaal deel van onze samenleving in alle vrijheid en vrede, zonder antisemitische incidenten en samen met alle anderen van goede wil, verschil ten goede kan maken in het komende nieuwe jaar.

Overgenomen van de PKN-site,
Rinus Broekhoff
P.S. Op 4 okt. is het Israëlzondag. In de hal liggen enkele extra kranten.
 
 
Kerk en Israël juli/aug 2020 Kerk en Israël juli/aug 2020
Misschien heeft u iets gelezen of gehoord over de onrust die bij verschillende partijen is ontstaan over de aankondiging van de regering van Israël om per 1 juli Palestijnse gebieden te annexeren. Met name de reactie van de Raad van Kerken, waar de PKN ook bij aangesloten is, zorgde voor verontwaardigde reacties. Ik vind het erg lastig om te bepalen wat precies het juiste standpunt is. Daarvoor is m.i. het probleem te complex. “Links” en “rechts” reageren fel op elkaar en iedereen claimt gelijk te hebben. Omdat wij horen bij de PKN volgt hieronder de reactie van “onze” PKN op deze onrust. Die wil ik graag met u delen.

“Het moderamen van de Protestantse Kerk reageert op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de steunbetuiging van de Raad van Kerken voor een brief van de Wereldraad van Kerken. "De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties tegen Israël gaat echter een stap te ver." In mei 2020 heeft de Wereldraad van Kerken, samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gestuurd, waarin een dringend appèl gedaan wordt om protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De Raad van Kerken in Nederland heeft deze oproep ondersteund en de brief onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken. De intentie van de brief van de Raad van Kerken past binnen de visie, het beleid en de roeping van de Protestantse Kerk. De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties gaat  echter een stap te ver. We waarderen de spijtbetuiging van de Raad van Kerken. De brief van de Raad van Kerken is  voortgekomen uit de oproep van medechristenen in het Midden-Oosten. Door de dreigende politieke ontwikkelingen voelen zij zich in hun bestaan bedreigd. Vanuit deze zorg hebben zij een appèl gedaan op de Nederlandse Raad van Kerken om stem te geven aan hun nood. Concreet door bij politiek verantwoordelijken hun nood kenbaar te maken. De Raad van Kerken heeft dit gedaan door adhesie te betuigen aan de brief van de Wereldraad van Kerken en die van de Raad van Kerken in het MiddenOosten. 
Nu heeft deze brief veel losgemaakt, ook bij leden van onze kerk. De ontsteltenis komt met name voort uit de passage in de brief van de Wereldraad waarin wordt gesteld dat mocht de Israëlische regering overgaan tot de annexatie van Palestijnse gebieden de EU het
associatieverdrag met Israël moet opschorten. Christenen voor Israël heeft zich als eerste fel gekeerd tegen deze, in hun ogen, eenzijdige politieke stellingname van de Raad van Kerken. De reactie van Christenen voor Israël heeft veel weerklank gevonden. Niet alleen binnen de Protestantse en andere kerken, maar ook in de Joodse gemeenschap in Nederland. De vele beladen reacties raken ons. Zowel vanwege de massaliteit als de intensiteit. Velen ervaren de brief van de Raad van Kerken als selectieve verontwaardiging over de politiek van Israël en, nog
scherper, als het voorwaardelijk stellen of zelfs opschorten van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël. In deze reacties horen we een roep om recht voor het Joodse volk en voor de staat Israël. Hoe verhoudt dit spreken van de Raad van Kerken zich nu ten opzichte
van de visie en het beleid van de Protestantse Kerk in deze? In 2008 heeft de Protestantse Kerk haar visie verwoord in de zogenaamde IPnota: Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten. Bepalend voor de visie zijn drie verschillende, gelijkwaardige roepingen:
  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

Lees hier meer over op https://www.protestantsekerk.nl/thema/israelen-palestina/
Deze roepingen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zij staan naast elkaar, ook al schuren zij geregeld tegen elkaar aan. Om deze
reden wil de Protestantse Kerk in gesprek blijven met en ontmoeting en bevorderen tussen Joden en Palestijnen. Heel concreet door samen te
werken met haar Joodse en Palestijnse partners in de regio. Daarbij wordt geprobeerd te luisteren naar de diepe trauma’s en grote bronnen
van spiritualiteit en veerkracht bij zowel Joden als Palestijnen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de politieke realiteit door alles heen loopt. Dit is niet te vermijden. We zijn ons dat terdege bewust. Bewust mengt de Protestantse Kerk zich niet in de interne politiek van Israël, maar zoekt zij verbinding en samenwerking met Joodse partners en Palestijnse christenen. Als kerk weten we ons geroepen om stem te geven aan wie geen stem heeft. 
Wij hopen en bidden dat alles wat de brieven van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken hebben losgemaakt de roep tot God om recht verdiept, voor Jood, Palestijn en allen die existentieel betrokken zijn en zich inzetten voor duurzame vrede voor Israël en de volken.
Het moderamen van de Protestantse Kerk."


Rinus Broekhoff.
 
Kerk en Israël Kerk en Israël
Verbonden met Israël.
Veel christenen voelen zich verbonden met Israël. Maar waar is die verbondenheid eigenlijk op gebaseerd? Gaat het dan om een band met het Joodse volk uit de tijd van de Bijbel, of is het Israël van vandaag ook nog van betekenis? Als Israël voor God zo bijzonder is, wat is dan de plek van christenen in Gods plan? En is het herstel van Israël een teken van de tijd waarin wij leven? Op die vragen worden aan de hand van de Bijbel antwoorden gezocht, in de studieserie ‘Verbonden met
Israël’. In deze Bijbelstudieserie van Christenen voor Israël gaat Sara van Oordt vijftien afleveringen lang in gesprek met drie Bijbelleraars: ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis.

Eeuwige trouw
God heeft eeuwige verbonden gesloten met het volk Israël. Die beloftes zijn voor altijd. Maar tegelijkertijd is er de realiteit van vandaag. Israël is het meest bekritiseerde land ter wereld. Antisemitisme steekt al eeuwenlang telkens weer de kop op. Hoe kan het dan toch dat de wereld het telkens op Israël voorzien heeft? Hoe kan Israël het uitverkoren volk zijn, als ze tegelijkertijd door velen beschouwd wordt als een onderdrukkende bezettingsmacht?

Persoonlijke opbouw
Wat kun je in je eigen geloofsleven leren van Israël? In de serie zoomen we met ds. Kees van Velzen en ds. Henk Poot ondermeer in op een aantal verhalen waarin grote lessen voor ons leven liggen. 

Verbonden met Israël
‘Verbonden met Israël’ is een serie gesprekken bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw of om samen te kijken in familiekring. Het programma is elke zaterdagavond om 19.30 uur te zien op het CvI YouTube-kanaal, via cvi.nl/livestream en op Family7. De afleveringen zijn ook terug te zien in de playlist ‘Verbonden met Israël’ op het CvI YouTube-kanaal.

Uit: Christenen voor Israël.
Rinus Broekhoff
 
 
Verbonden met Israël. Verbonden met Israël.
Verbonden met Israël.
Veel christenen voelen zich verbonden met Israël. Maar waar is die verbondenheid eigenlijk op gebaseerd? Gaat het dan om een band met het Joodse volk uit de tijd van de Bijbel, of is het Israël van vandaag ook nog van betekenis? Als Israël voor God zo bijzonder is, wat is dan de plek van christenen in Gods plan? En is het herstel van Israël een teken van de tijd waarin wij leven? Op die vragen worden aan de hand van de Bijbel antwoorden gezocht, in de studieserie ‘Verbonden met Israël’. In deze Bijbelstudieserie van Christenen voor Israël gaat Sara van Oordt vijftien afleveringen lang in gesprek met drie Bijbelleraars: ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis. Eeuwige trouw God heeft eeuwige verbonden gesloten met het volk Israël. Die beloftes zijn voor altijd. Maar tegelijkertijd is er de realiteit van vandaag. Israël is het meest bekritiseerde land ter wereld. Antisemitisme steekt al eeuwenlang telkens weer de kop op. Hoe kan het dat toch dat de wereld het telkens op Israël voorzien heeft? Hoe kan Israël het uitverkoren volk zijn, als ze tegelijkertijd door velen beschouwd worden als een onderdrukkende bezettingsmacht? Persoonlijke opbouw Wat kun je in je eigen geloofsleven leren van Israël? In de serie zoomen we met ds. Kees van Velzen en ds. Henk Poot onder meer in op een aantal verhalen waarin grote lessen voor ons leven liggen. Verbonden met Israël Verbonden met Israël is een serie gesprekken bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw, of om samen te kijken in familiekring. »
Verbonden met Israël is elke zaterdagavond om 19.30 uur te zien op ons YouTube-kanaal, via cvi.nl/livestream en op Family7.
De afleveringen zijn ook terug te zien in de playlist ‘Verbonden met Israël’ op ons YouTube-kanaal.
Uit Christenen voor Israël.
Rinus Broekhoff
 
 
Reis naar Israël. Reis naar Israël.
Heeft u altijd al een reis naar Israël willen maken? Of zou u weer een keer willen gaan en nieuwe dingen willen zien en horen? Dan is dit uw kans. Volgend jaar organiseer ik, ds. Peter van den Berg van de Hervormde gemeente te Asperen weer een mooie reis naar Israël. Deze zal plaatsvinden na de Pinksteren van woensdag 3 t/m donderdag 11 juni. We gaan deze keer mooie en interessante plaatsen bezoeken in de Negev-woestijn in het zuiden. Langs de Dode Zee bezoeken we o.a. het beroemde Massada. In en rond Jeruzalem gaan we onder andere de Oude Stad, de Olijfberg, de graftuin, de geheime tunnels onder de Klaagmuur en Yad Vashem bezoeken. Dan reizen we door de Jordaanvallei naar Galilea in het noorden, waar we onder andere Kapernaum, Nazareth en Megiddo zullen bezoeken, op het meer van Galilea zullen varen en een rit over de Golanhoogte zullen maken. Ondertussen zullen de gids en ik heel veel vertellen over het land, de geschiedenis van Israël, de Joodse traditie, etc. etc. Ik ga mijn best doen om er weer een onvergetelijke, interessante en gezellige reis van te maken. Wanneer u mee zou willen, kunt u dat aan mij kenbaar maken door een mail te sturen naar pgivandenberg@gmail.com of te bellen voor nadere info op 0345-612861.
 
Israëlzondag 6 oktober. Israëlzondag 6 oktober.
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse
volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vragen over Israëlzondag
Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? Wat wordt er bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren, is het juist van belang rond de grote feesten in het jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Collecte Israëlzondag.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

Rinus Broekhoff
 
 
Onopgeefbaar verbonden in de Messiaanse verwachting Onopgeefbaar verbonden in de Messiaanse verwachting
Op dinsdag 17 september is er in De Heul, Nieuwe Hoven 143, 4205 BC Gorinchem weer een bijeenkomst van de regionale commissie ‘Kerk en Israël’. Ds. André Wijting verzorgt de inleiding. Hij spreekt als vervolg op een eerdere avond over het samen delen in de messiaanse toekomstverwachting van de christelijke gemeente en het volk Israël. Over deze toekomstverwachting denken we samen na in het licht van de recent ontstane discussie in hoeverre de kerk moet vasthouden aan het belijden van de onopgeefbare verbondenheid met Israël. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Wel vragen wij van de deelnemers een bijdrage in de kosten.

Meerijden? Bel met Rinus Broekhoff 0345-619911
 
Joods leerhuis Joods leerhuis
De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de (vroegere) Classes Alblasserdam en Gorinchem organiseert ook het komende seizoen weer een leerhuis om met elkaar ons te verdiepen in en te leren van de teksten, welke we lezen bij de onderwerpen. De deelnemers bepalen elk jaar met elkaar welke onderwerpen er behandeld worden. We starten het leerhuis op dinsdag 10 september a.s. in een zaal van de Ontmoetingskerk in Noordeloos, M.J. van Hobokenstraat 15. De avonden worden geleid door Mevr. Tirtzah Middleton. De aanvangstijd 19.30 uur. De data van het leerhuis voor dit seizoen zijn: 10 sept, 15 okt, 12 nov, 10 dec, 14 jan 2020, 11 feb, 17 mrt, 14 apr. De kosten voor deelname aan het leerhuis bedragen € 95,-- voor het hele seizoen. Dat is inclusief koffie, soms materiaal op papier en de gelegenheid een open dag in de synagoge van de Liberale gemeente van Utrecht te bezoeken. Naast de vaste deelnemers aan het leerhuis, hopen we ook nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met P.v.d.Pols, tel. 0180-418166 of Rinus Broekhoff.

 
 
 
 
 

Open Kerkzaal voor iedereen
datum en tijdstip 02-12-2020 om 19.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 02-12-2020 om 19.00 uur
meer details

 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK.
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.