PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Verbonden met Israël. Verbonden met Israël.
Verbonden met Israël.
Veel christenen voelen zich verbonden met Israël. Maar waar is die verbondenheid eigenlijk op gebaseerd? Gaat het dan om een band met het Joodse volk uit de tijd van de Bijbel, of is het Israël van vandaag ook nog van betekenis? Als Israël voor God zo bijzonder is, wat is dan de plek van christenen in Gods plan? En is het herstel van Israël een teken van de tijd waarin wij leven? Op die vragen worden aan de hand van de Bijbel antwoorden gezocht, in de studieserie ‘Verbonden met Israël’. In deze Bijbelstudieserie van Christenen voor Israël gaat Sara van Oordt vijftien afleveringen lang in gesprek met drie Bijbelleraars: ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis. Eeuwige trouw God heeft eeuwige verbonden gesloten met het volk Israël. Die beloftes zijn voor altijd. Maar tegelijkertijd is er de realiteit van vandaag. Israël is het meest bekritiseerde land ter wereld. Antisemitisme steekt al eeuwenlang telkens weer de kop op. Hoe kan het dat toch dat de wereld het telkens op Israël voorzien heeft? Hoe kan Israël het uitverkoren volk zijn, als ze tegelijkertijd door velen beschouwd worden als een onderdrukkende bezettingsmacht? Persoonlijke opbouw Wat kun je in je eigen geloofsleven leren van Israël? In de serie zoomen we met ds. Kees van Velzen en ds. Henk Poot onder meer in op een aantal verhalen waarin grote lessen voor ons leven liggen. Verbonden met Israël Verbonden met Israël is een serie gesprekken bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw, of om samen te kijken in familiekring. »
Verbonden met Israël is elke zaterdagavond om 19.30 uur te zien op ons YouTube-kanaal, via cvi.nl/livestream en op Family7.
De afleveringen zijn ook terug te zien in de playlist ‘Verbonden met Israël’ op ons YouTube-kanaal.
Uit Christenen voor Israël.
Rinus Broekhoff
 
 
Reis naar Israël. Reis naar Israël.
Heeft u altijd al een reis naar Israël willen maken? Of zou u weer een keer willen gaan en nieuwe dingen willen zien en horen? Dan is dit uw kans. Volgend jaar organiseer ik, ds. Peter van den Berg van de Hervormde gemeente te Asperen weer een mooie reis naar Israël. Deze zal plaatsvinden na de Pinksteren van woensdag 3 t/m donderdag 11 juni. We gaan deze keer mooie en interessante plaatsen bezoeken in de Negev-woestijn in het zuiden. Langs de Dode Zee bezoeken we o.a. het beroemde Massada. In en rond Jeruzalem gaan we onder andere de Oude Stad, de Olijfberg, de graftuin, de geheime tunnels onder de Klaagmuur en Yad Vashem bezoeken. Dan reizen we door de Jordaanvallei naar Galilea in het noorden, waar we onder andere Kapernaum, Nazareth en Megiddo zullen bezoeken, op het meer van Galilea zullen varen en een rit over de Golanhoogte zullen maken. Ondertussen zullen de gids en ik heel veel vertellen over het land, de geschiedenis van Israël, de Joodse traditie, etc. etc. Ik ga mijn best doen om er weer een onvergetelijke, interessante en gezellige reis van te maken. Wanneer u mee zou willen, kunt u dat aan mij kenbaar maken door een mail te sturen naar pgivandenberg@gmail.com of te bellen voor nadere info op 0345-612861.
 
Israëlzondag 6 oktober. Israëlzondag 6 oktober.
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse
volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vragen over Israëlzondag
Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? Wat wordt er bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren, is het juist van belang rond de grote feesten in het jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Collecte Israëlzondag.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

Rinus Broekhoff
 
 
Onopgeefbaar verbonden in de Messiaanse verwachting Onopgeefbaar verbonden in de Messiaanse verwachting
Op dinsdag 17 september is er in De Heul, Nieuwe Hoven 143, 4205 BC Gorinchem weer een bijeenkomst van de regionale commissie ‘Kerk en Israël’. Ds. André Wijting verzorgt de inleiding. Hij spreekt als vervolg op een eerdere avond over het samen delen in de messiaanse toekomstverwachting van de christelijke gemeente en het volk Israël. Over deze toekomstverwachting denken we samen na in het licht van de recent ontstane discussie in hoeverre de kerk moet vasthouden aan het belijden van de onopgeefbare verbondenheid met Israël. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Wel vragen wij van de deelnemers een bijdrage in de kosten.

Meerijden? Bel met Rinus Broekhoff 0345-619911
 
Joods leerhuis Joods leerhuis
De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de (vroegere) Classes Alblasserdam en Gorinchem organiseert ook het komende seizoen weer een leerhuis om met elkaar ons te verdiepen in en te leren van de teksten, welke we lezen bij de onderwerpen. De deelnemers bepalen elk jaar met elkaar welke onderwerpen er behandeld worden. We starten het leerhuis op dinsdag 10 september a.s. in een zaal van de Ontmoetingskerk in Noordeloos, M.J. van Hobokenstraat 15. De avonden worden geleid door Mevr. Tirtzah Middleton. De aanvangstijd 19.30 uur. De data van het leerhuis voor dit seizoen zijn: 10 sept, 15 okt, 12 nov, 10 dec, 14 jan 2020, 11 feb, 17 mrt, 14 apr. De kosten voor deelname aan het leerhuis bedragen € 95,-- voor het hele seizoen. Dat is inclusief koffie, soms materiaal op papier en de gelegenheid een open dag in de synagoge van de Liberale gemeente van Utrecht te bezoeken. Naast de vaste deelnemers aan het leerhuis, hopen we ook nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met P.v.d.Pols, tel. 0180-418166 of Rinus Broekhoff.

 
 
 
NACHT van GEBED. 12 juni.
Dit jaar geen NACHT van GEBED in één van beide kerken in Asperen.
U begrijpt waarom.
Via onderstaande link kunt u toch iets doen.

https://www.youtube.com/watch?v=5KvA_FDPEr8&feature=youtu.be
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.