PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerk en Israël. Kerk en Israël.

Deze keer eens iets heel anders.
Shalom!
Graag nodig ik u uit voor de overzichtsproeverij van Israëlische wijnen in ons mooie Israël-centrum in Nijkerk. Op 8, 9 of 10 november kunt u komen, op de tijd die u het best uitkomt, om prachtige Israëlische wijnen te proeven en al uw vragen te stellen aan onze vinologen. Uiteraard kunt u ook onze vele andere producten uit Israël bewonderen en/of kopen. Naast de wijndagen en winkel is tot 12 januari in het nieuwe Israëlcentrum ook de tentoonstelling "Wereldwonder Israël" te beleven. Het staat al in de Bijbel: Israël zal tot zegen zijn voor alle volken op de hele aarde. We nemen u mee op ontdekkingstocht door het wereldwonder Israël. Je maakt kennis met inspirerende en wonderlijke feiten die het land zo uniek maken. De tentoonstelling is boeiend en leerzaam voor jong en oud met een interactieve speurtocht en een unieke virtual reality-tour op de mooiste plekjes in Jeruzalem! De toegang is gratis.

 
Kerk en Israël september 2018 Kerk en Israël september 2018

Ook dit seizoen organiseert de ” Werkgroep Kerk en Israël” weer het Leerhuis Noordeloos. Deze keer denken we na over de onderwerpen “Messiasverwachting” en “Joodse Levenscyclus”. Evenals vorige jaren worden we geleid door Mevrouw Tirtzah Middleton en zijn we verzekerd van deskundige en prettige begeleiding. We komen weer samen op het bekende adres in Noordeloos, nl. de Ontmoetingskerk aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 13. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren circa twee uur.
De data voor het komende seizoen zijn: In 2018 op de dinsdagen 11/9, 9/10 en 13/11. In 2019 op de dinsdagen 8/1, 12/2, 19/3, 9/4 en 14/5. Deelnamekosten voor de hele cursus bedragen € 85,00 per persoon.
Meer informatie Piet van der Pols, tel. 0180- 418 166.
Mogen wij u op deze avonden ontmoeten?
Werkgroep Kerk & Israël.
Meer Informatie of meerijden? Bel of mail met Rinus Broekhoff

 
Kerk en Israël mei 2018 Kerk en Israël mei 2018

70 jaar ISRAËL.
Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion de onafhankelijkheid van de staat Israël uit. Het land dat 3000 jaar geleden door God was gegeven aan Abraham, Isaäk en Jacob werd weer een veilig thuisland voor het Joodse volk. Er is nog steeds veel strijd om het land. De zeventigste verjaardag is voor velen een reden voor feest maar daar wordt heel divers over gedacht. Voor de mensen die het willen vieren, wordt in Nederland een serie Mazzeltovconcerten gehouden. Er wordt gezongen, er worden verhalen verteld over die 70 jaar Israël en u ontmoet andere vrienden van Israël. Op dinsdag 29 mei is dat in de Grote Kerk te Gorinchem. Het concert kost € 5,--. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten gaat u naar www.70jaar.nl of belt u naar 033-4220404.
 
Rinus Broekhoff

 
Kerk en Israël december 2017 Kerk en Israël december 2017

Van Koos Kerkmeester uit Geldermalsen kreeg ik het verzoek onderstaand bericht te plaatsen in Informatie.
 
Hulpverlening:
‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1:
“Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël.
Het doel van het werk van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk te geven. 
De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. 
Het werk valt en staat door de geweldige inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou dit werk niet mogelijk zijn. Het werk breidt zich uit en daarmee ook de behoefte aan vrijwilligers.
Voelt u zich geroepen om het belangrijke werk van ‘Nachamu Nachamu Ami’ handen en voeten te geven? 
We kunnen in Culemborg vrijwilligers gebruiken die in de kringloopwinkel “Habbekrats” willen meehelpen. U kunt zich opgeven of verdere informatie aanvragen per mail via kijkt u op de website van Nachamu Nachamu Ami https://nachamu.org/ .
 
Rinus Broekhoff
 

 
Hulp verlening via Nachamu Nachamu Ami. Hulp verlening via Nachamu Nachamu Ami.

Hulpverlening:
‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”.  
In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël.
Het doel van het werk van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk te geven. 
De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. 
Het werk valt en staat door de geweldige inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou dit werk niet mogelijk zijn. Het werk breidt zich uit en daarmee ook de behoefte aan vrijwilligers.
Voelt u zich geroepen om het belangrijke werk van ‘Nachamu Nachamu Ami’ handen en voeten te geven? 
We kunnen in Culemborg vrijwilligers gebruiken die in de kringloopwinkel “Habbekrats” willen meehelpen.

U kunt zich opgeven of verdere informatie aanvragen per mail  kijkt u op de website van Nachamu Nachamu Ami.

 
Kerk en Israël november 2017 Kerk en Israël november 2017

Loofhuttenfeest – Soekot
Minder bekend bij ons, maar het is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Het staat ook in de Bijbel beschreven (Leviticus 23:33-43). Er was een uitnodiging van Bob en Roosje Steenhart voor belangstellenden van onze gemeente om er heen te gaan. Met een zestal mensen zijn we geweest en het was heel interessant. Eigenlijk is het tevens een soort oogstfeest want vroeger in de tempel werden er de vruchten van het land gebracht. Dat is ook hetgeen er op tafel stond: appels, peren, lychees, druiven, granaatappel, olijven, noten enz. Aan het huis was een veranda die omgebouwd was tot loofhut (Soeka). Bob vertelde dat er mensen zijn die ieder jaar een hut in hun tuin of in Israël zelfs op het dak van hun huis bouwen met een dak van takken en stengels (loof) waardoor je de sterren kunt zien. Wij zaten in een verwarmde hut want het was die avond best fris. Als we het plastic opzij zouden schuiven zouden we ook de sterren kunnen zien. We kregen uitleg over het Loofhuttenfeest met de bijbehorende gezangen en handelingen. Er is bijvoorbeeld de etrog waarmee wordt gezwaaid naar de vier windstreken en naar boven en beneden. De etrog bestaat uit vier boomprodukten: een lange palmtak, drie mirtetakken, twee beekwilgtakjes en een grote en geurige (kostbare en perfecte) citrusvrucht. De bedoeling ervan is God te vragen voor al het groen te zorgen. Al met al is het een gezellige en feestelijke bijeenkomst waarbij hartelijkheid, samen zijn, lekker eten en drinken, heel belangrijk zijn. Roosje vertelde ook een minder mooi verhaal. Ze is vóór de oorlog geboren en als klein meisje afgegeven als vondeling bij een Nederlands gezin. Ze kwam uiteindelijk bij een protestants gezin in Friesland terecht. Haar zusje bij een katholiek gezin in Limburg en haar ouders hebben wonderwel de oorlog ook overleefd maar helaas waren ze uit elkaar gegroeid. De moeder heeft, na de oorlog, van alles gedaan om de joodse waarden en normen door te geven aan haar dochters. Het was een moeilijk leven. Roosje heeft het verteld aan Mink van Rijsdijk, een schrijfster, die er een boekje van heeft gemaakt: “De schoentjes van een vondeling”. Via “Boekwinkeltjes.nl” is het me gelukt om het te pakken te krijgen. Ik heb het inmiddels gelezen. Wonderlijk zoals het in een mensenleven kan gaan. Door met hen te praten en de Soekotavond mee te maken, is er weer een stukje van de Bijbel duidelijker voor me geworden. Bedankt Roosje en Bob.
Wellicht tot een volgende keer.
Hetty Janssen

 
Kerk en Israël september 2017 Kerk en Israël september 2017

In ontmoeting met het Jodendom, samen met de Joodse geleerden van vroeger en nu, delen uit de Bijbel bespreken en “lernen”.
Het onderwerp voor Leerhuis Noordeloos is: Heiliging van het leven, aan de hand van het Bijbelboek Leviticus.
Plaats en tijd: Ontmoetingskerk, M.J. Veder van Hobokenstraat 13, Noordeloos van 19.30 – 21.30 uur
Data: 2017: 5/9 – 3/10 – 14/11 2018: 9/1 – 6/2 – 6/3 – 10/4 – 8/5 Gespreksleider: Mevrouw Tirtzah Middleton
Deelnamekosten € 85,-- per persoon.
Inlichtingen en opgave: Werkgroep Kerk en Israël
p/a Piet van der Pols, Spuistraat 159, 2987 TJ Ridderkerk. Tel. 0180 – 418166 en Rinus Broekhoff, ook voor meerijden

 
Kerk en Israël zomer 2017 Kerk en Israël zomer 2017

De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de Classes Alblasserdam en Gorinchem organiseert ook het volgende seizoen weer een leerhuis om ons met elkaar te verdiepen in en te leren van de teksten, welke we lezen bij de te behandelen onderwerpen. De deelnemers bepalen met elkaar welke onderwerpen er behandeld worden. We starten het Leerhuis op dinsdag 5 september a.s. in een zaal van de Ontmoetingskerk in Noordeloos, M.J. van Hobokenstraat 15. De avonden worden geleid door Mevr. T. Middleton. De aanvangstijd 19.30 uur.
Alle data van het leerhuis voor aankomend seizoen zijn: 5 sept, 3 okt en 14 nov 2017 en 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 10 apr en 8 mei 2018.
De kosten voor deelname aan het leerhuis bedragen € 95,-- voor het hele seizoen.
Dat is inclusief koffie, soms materiaal op papier en de gelegenheid een open dag in de synagoge van de Liberale Gemeente van Utrecht te bezoeken. Naast de vaste deelnemers aan het leerhuis, hopen we ook nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met P. v.d. Pols, tel. 0180-418166 of Rinus Broekhoff.

 
Kerk en Israël juni 2017 Kerk en Israël juni 2017

Een column van opperrabbijn Binyomin Jacobs.
Regelmatig word ik benaderd door scholieren en studenten. Ze maken een werkstuk over antisemitisme of zijn bezig, vaak als student journalistiek, met een scriptie. Ik heb dan een gesprek met ze, meestal bij mij thuis, of ik beantwoord hun vragen schriftelijk. Het is goed dat ik hiervoor gevraagd word. Ja, het kost tijd, maar zonder communicatie, zonder gesprek, zonder publiciteit kan geen enkel probleem worden opgelost. Antisemitisme/antizionisme is een probleem, een lastig probleem. Soms heb ik het gevoel dat Joden worden gezien als een resistente virus…
 
Ik deel hier de vragen en  mijn antwoorden van een vraaggesprek met een leerling uit 6 VWO.
 
Kunt u een concreet voorbeeld van antisemitisme noemen uit uw leven wat u is bijgebleven?
“Ik noem drie concrete dingen:  1. De automobilist die op mij inreed, mij niet raakte en vervolgens stopt om mij uitgebreid uit te schelden. 2. Ik loop voorbij een speeltuin. Zodra de kleine kinderen mij zagen, holden ze allemaal weg, want zij waren bang voor mij. Ze hadden geleerd dat Joden hun ogen willen uitsteken om die te gebruiken voor blinde Joodse kinderen! Ik begrijp dus hun angst. Maar het doet pijn. 3. Gedurende de kerstperiode, zo’n 40 jaar geleden, moesten wij in de Talmoed Hogeschool, in een voorstad van Parijs, de wacht houden tussen de bosjes die de Talmoed Hogeschool omgaven. Want gedurende die periode had de lokale jeugd de gewoonte om op brommers langs ons instituut te scheuren en dan keien door de ramen te gooien. Zodra dat was geschied, kregen wij een seintje en pakten die knapen. De politie deed niets!”
 
Welke invloed heeft antisemitisme op uw leven en op dat van Joodse landgenoten?
“Ik ben eraan gewend, maar accepteer het niet. Het gevolg is wel dat ik bij voortduring alert moet zijn. Ik ben niet bang, maar er zijn er die dat wel zijn en daarom of hun Jood-zijn verbergen of Nederland verlaten.”
 
Rabbijn Jonathan Sacks en menig ander beschrijft antisemitisme als een muterend virus, wat door de jaren heen geuit werd op verschillende manieren, zoals religie en wetenschap. In hoeverre kunt u zich daarin vinden?
“Ik kan mij hierin volledig vinden. In de tijd van de kruistochten was er sprake van een godsdienstoorlog. 
In de Middeleeuwen moesten de Joden vernietigd worden, want zij waren de oorzaak van het uitbreken van de pest.  In de Tweede Wereldoorlog hadden Joden het verkeerde ras en nu zijn alle Joden zionisten.”
 
Ziet u een verband tussen antisemitisme en antizionisme of kritiek op Israël? “Antizionisme is antisemitisme.  Kritiek op het regeringsbeleid van Israël mag.  Ik vermoed dat 50% van de bevolking van Israël kritiek heeft op zijn eigen regering.  Ik mag ook kritiek hebben op het beleid van Rutte.  Maar kritiek is niet hetzelfde als zeggen dat Israël van de kaart moet verdwijnen en dat alle Joden in de hele wereld gedood moeten worden vanwege Israël.  En waar is de kritiek op Saudi Arabië, Iran, China, Venezuela, enzovoort?”
 
Heeft u een verklaring voor de enorme, wereldwijde toename van anti-Joodse sentimenten en Jodenhaat?
“Laat ik een wedervraag stellen: neemt het toe of hebben wij het hier in ons Nederland een tijdje niet bemerkt omdat het sluimerde?”
 
Is er in uw ogen een langdurige toekomst voor Joden in Europa?
“Rationeel bezien: nee.  Maar laten de christenen hun ogen ook niet sluiten. Vergeet niet dat in de Tweede Wereldoorlog 75 miljoen mensen vermoord, gedood of omgekomen zijn.  Niet alleen 6 miljoen Joden!  En als we nu om ons heen kijken, zien we dat verreweg de meeste slachtoffers van het huidige terrorisme moslims zijn, op de tweede plaats komen de christenen en pas dan de Joden!”
 
Hoe kan men antisemitisme naar uw mening het beste bestrijden? “Opvoeding, opvoeding, opvoeding! Thuis, op school en via de media.”

 
Kerk en Israël mei 2017 Kerk en Israël mei 2017

De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de PKN Classes Alblasserdam en Gorinchem houdt op donderdag 11 mei 2017 weer een informatieve avond.  Spreker is Drs. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp Het onderwerp is “Hoe God zichzelf benoemt”. “De 13 eigenschappen van Gods genade in Exodus 34:6-7”
 
Gods woorden in Exodus 34:6-7 worden in Joodse kring geïnterpreteerd als de “dertien eigenschappen van Gods genade”. Deze staan centraal op de avond Kerk & Israël op donderdag 11 mei in De Heul te Gorinchem. In Exodus 32-34 tekent het Bijbelboek Exodus een voorbeeld van verbondsbreuk en verbondsherstel. Exodus 32 verhaalt over de bouw van het gouden stierkalf tijdens Mozes’ verblijf op de berg Sinaï om Gods leefregels te ontvangen. Wanneer Mozes van de berg afdaalt en het feest ziet rond het gouden kalf verbrijzelt hij de stenen tabletten met Gods leefregels en vernietigt hij het gouden beeld. Na een door Levieten uitgevoerde strafactie bemoeit Mozes zich om God en volk weer met elkaar te verbinden. God wil echter niet meer zelf meetrekken met het volk richting Kanaän, maar wil een engel sturen. Dan spant Mozes zich blijkens Exodus 33 in om God te bewegen toch zelf mee te gaan. De HEER stemt toe. Dan mag Mozes opnieuw de berg op met twee nieuwe stenen tabletten. Voordat de Eeuwige de tabletten gaat beschrijven klinken woorden van God over zichzelf in Exodus 34:6-7. De woorden klinken op vele plaatsen in het Oude Testament na. Ook daaraan zal op deze avond aandacht worden besteed. Op grond van eerdere avonden met deze spreker, kunnen we ook nu weer een goede leerzame avond meemaken, door het enthousiasme waarmee de avond wordt geleid.
 
Plaats van samenkomst is in Gebouw “de Heul” Oude Hoven 143 in Gorinchem. Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Toegang is gratis. Wel vragen wij van deelnemers een bijdrage in de kosten. Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.
 
Meerijden? Bel Rinus Broekhoff.

 
Kerk en Israël april 2017 Kerk en Israël april 2017

President Trump had de opperrabbijn van Israël uitgenodigd op zijn luxe jacht. Terwijl ze op het dek zaten te genieten van de rust, nam plotsklaps een windvlaag het keppeltje van de opperrabbijn mee en enige seconden later lag het keppeltje in zee. Trump sprong op, liep over het water, viste het keppeltje uit de woelige zee en liep terug naar het schip, alsof de zee een geplaveide straat was. De volgende dag stond met dikke zwarte letters in de New York Times: ‘President Trump kan niet zwemmen’ … Een leuke grap, hoor ik u denken. Maar is deze grap wel zo grappig? Of is deze grap juist de weergave van de vaak verre van grappige werkelijkheid? Verdraaide feiten vormen vandaag de dag, vooral wanneer er over Israël wordt gesproken, de misleidende waarheid. Als we kijken naar het aantal resoluties dat de Verenigde Naties tegen Israël hebben aangenomen, dan lijkt Israël wel bijzonder slecht bezig en ogen de Israël omringende landen als modelstaten waar respect voor de medemens, eerbied voor de multiculturele samenleving en vrijheid van democratie, hoogtij vieren! In de Poerimgeschiedenis, zoals die is neergeschreven in de Rol van Esther, zien we hetzelfde fenomeen. De snode Haman wist de toenmalige media dusdanig te bespelen dat het Joodse volk gezien werd als grootste bedreiger van de wereldvrede. En het ging erin als zoete koek, er kwam geen protest, de meute volgde de beruchte weg der minste weerstand. Ik vergelijk Trump niet met de Jood Mordechaj, niet met Koning Achasjwerosj en ook niet met de snode Haman, maar ik wil slechts aantonen hoe eenvoudig uitgesproken meningen worden gevormd, hervormd of misvormd. De geschiedenis van Poerim – het Lotenfeest is zeker niet alleen geschiedenis. Het is de realiteit van toen en de werkelijkheid van nu. Maar kan ik, eenvoudige burger, iets doen om het tij te keren? Heb ik de touwtjes in handen? Mordechaj liet politiek van zich horen. Gebruik makend van zijn positie wist hij uiteindelijk koning Achasjwerosj los te koppelen van Haman. Maar lang niet iedereen heeft een Mordechajpositie. 24 En juist daarom vieren de Joden Poerim. Op Poerim staan vier geboden centraal: * Aan minstens twee arme mensen een aalmoes geven * Elkaar voedselpakketjes sturen * Samen een feestmaaltijd nuttigen * De rol van Esther, de Megilla, horen voorlezen. Ieder mens volgt graag het nieuws op de voet. Ieder heeft een mening en laat zich vaak beïnvloeden zonder hoor en wederhoor te betrachten. Halve waarheden kunnen soms zomaar veranderen in hele leugens. Wat doen we hieraan? Poerim leert dat Mordechaj als minister en dankzij zijn netwerk, politieke druk kon uitoefenen. Maar voor de gewone Jan met de Pet geldt: concentreren op het voor hem/haar haalbare. Geloof niet alles dat in de krant staat, zet de tv uit, doe het volume van de radio iets lager. Probeer de armen, ook als die slechts van geest armlastig zijn, te steunen. Geef aan en om de medemens. Vier samen als er iets te vieren is, maak daarvoor tijd en ruimte. En bovenal: luister naar de uiterst actuele en inspirerende woorden van de Rol van Esther.

Overgenomen van Opperrabbijn Jacobs. 

 
Kerk en Israël januari 2017 Kerk en Israël januari 2017

Tineke had ouders van catechisanten en belangstellenden uitgenodigd om de catechisatie-avond bij te wonen waarin Roosje en Bob Steenhart, een Joods echtpaar uit Enspijk, het verhaal van Chanoekafeest kwamen vertellen. Natuurlijk waren de catechisanten er zelf, maar daarnaast nog een achttal ouders/belangstellenden. Roosje en Bob vertelden het verhaal van het chanoekawonder. Chanoeka viel in 2016 samen met Kerst. Het verhaal van Chanoeka draait om Juda de Maccabeër. De Maccabeeën waren een familie van hogepriesters. Juda leefde in een tijdperk dat de Joden zwaar onderdrukt werden. Het kwam zelfs zover dat de Grieken de Tempel in Jeruzalem ontwijdden door op het altaar een varken te offeren, een dier dat voor Joden volgens de spijswetten onrein is. Ook wilden de Grieken een beeld van Zeus in de Tempel neerzetten. Voor de Joden was dit de laatste druppel en een groepje, onder leiding van Juda, besloot om terug te slaan. Dit groepje kreeg steeds meer aanhangers en ze wonnen steeds meer stukken land terug uit de handen van de vijand. Uiteindelijk bereikten Juda en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze de Grieken. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden. Het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. Zij moesten bijvoorbeeld de afgodenbeelden verwijderen, een nieuw altaar in plaats van het verontreinigde altaar bouwen en nieuwe heilige bekers vervaardigen. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters moesten op zoek naar meer ritueel gezuiverde olijfolie om de menora te laten branden, maar konden dat niet vinden. De volgende dag was het kruikje echter opeens weer vol. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. Op een miraculeuze wijze was de kleine hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje dus voldoende voor acht dagen, de tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren. De hogepriester, priesters, Maccabeeën en het gewone volk vierden een groot feest en de hogepriester stelde dit feest in op dezelfde tijd van het jaar, de maand kislew, opdat de Joden deze wonderlijke gebeurtenis niet zouden vergeten. Daarom vieren de Joden jaarlijks vanaf de 25e kislew het feest van Chanoeka, dat 'Herinwijding' betekent. Juda stichtte, na zijn overwinning op de Grieken, een zelfstandige staat die tot de Romeinse overwinning zou blijven bestaan. Een bijkomende bijzonderheid is dat deze Roosje SteenhartDrukker de hoofdpersoon blijkt te zijn van het boek, “De schoentjes van een vondeling”, dat Nella en ik enkele jaren geleden hebben gelezen. Een aangrijpend verhaal over een Joods kind dat, om haar te redden, in 1942 te vondeling was gelegd. Het boek ligt binnenkort op de ‘boekenplank’ in de Rank. Roosje en Bob hadden oliebollen gebakken en voor de catechisanten een spel met een tolletje meegenomen. Tijdens het feest is het gebruikelijk dit spel met elkaar te spelen.

Het was een leerzame, levendige en ook nog smakelijke avond.
Rinus Broekhoff.

 
 
 

Rock Solid
datum en tijdstip 01-02-2019 om 19.29 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 04-02-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Heil en zegen voor 2019.
Oude woorden die nog steeds actueel zijn.
 
 
Tienernevendienst
De tiener(neven)dienst is een dienst speciaal voor tieners tijdens de eredienst. Deze dienst is het idee van een kleine ‘jongeren’-brainstormgroep uit onze kerk. “Waarom wachten” was de reactie van deze groep, dus daarom is er besloten om een try-out te starten. Elke eerste zondag van de maand is er nu zo’n tienerdienst. De tieners gaan dan naar de zolder van de Rank. De dienst is opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Allereerst wordt de paaskaars aangestoken en wordt er een spelletje gespeeld. Voor elke dienst wordt er een thema gekozen en daarbij wordt dan iemand gezocht die ‘iets’ met dit thema heeft. Zo viel de eerste dienst samen met het Heilig Avondmaal. De betekenis hiervan en de symboliek werd door Tineke duidelijk uitgelegd. Het was zo interessant dat er eigenlijk tijd tekort was. Daarom komt er nog een vervolg! Nadine kwam, in de tweede dienst, vertellen over haar motivatie om haar talenten te delen met het werk wat ze doet in Indonesië. Hierna zijn er mooie gesprekken geweest. De reacties op deze diensten waren positief en er wordt dan ook al uit gekeken naar de volgende dienst.
Voor meer informatie en/ of ideeën voor thema’s/sprekers kan er contact opgenomen worden met: Jan, Ivo of Danica.

Met vriendelijke groet, Jan van Ooijen - Jeugdouderling
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.