PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerk en Israël januari 2017 Kerk en Israël januari 2017

Tineke had ouders van catechisanten en belangstellenden uitgenodigd om de catechisatie-avond bij te wonen waarin Roosje en Bob Steenhart, een Joods echtpaar uit Enspijk, het verhaal van Chanoekafeest kwamen vertellen. Natuurlijk waren de catechisanten er zelf, maar daarnaast nog een achttal ouders/belangstellenden. Roosje en Bob vertelden het verhaal van het chanoekawonder. Chanoeka viel in 2016 samen met Kerst. Het verhaal van Chanoeka draait om Juda de Maccabeër. De Maccabeeën waren een familie van hogepriesters. Juda leefde in een tijdperk dat de Joden zwaar onderdrukt werden. Het kwam zelfs zover dat de Grieken de Tempel in Jeruzalem ontwijdden door op het altaar een varken te offeren, een dier dat voor Joden volgens de spijswetten onrein is. Ook wilden de Grieken een beeld van Zeus in de Tempel neerzetten. Voor de Joden was dit de laatste druppel en een groepje, onder leiding van Juda, besloot om terug te slaan. Dit groepje kreeg steeds meer aanhangers en ze wonnen steeds meer stukken land terug uit de handen van de vijand. Uiteindelijk bereikten Juda en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze de Grieken. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden. Het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. Zij moesten bijvoorbeeld de afgodenbeelden verwijderen, een nieuw altaar in plaats van het verontreinigde altaar bouwen en nieuwe heilige bekers vervaardigen. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters moesten op zoek naar meer ritueel gezuiverde olijfolie om de menora te laten branden, maar konden dat niet vinden. De volgende dag was het kruikje echter opeens weer vol. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. Op een miraculeuze wijze was de kleine hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje dus voldoende voor acht dagen, de tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren. De hogepriester, priesters, Maccabeeën en het gewone volk vierden een groot feest en de hogepriester stelde dit feest in op dezelfde tijd van het jaar, de maand kislew, opdat de Joden deze wonderlijke gebeurtenis niet zouden vergeten. Daarom vieren de Joden jaarlijks vanaf de 25e kislew het feest van Chanoeka, dat 'Herinwijding' betekent. Juda stichtte, na zijn overwinning op de Grieken, een zelfstandige staat die tot de Romeinse overwinning zou blijven bestaan. Een bijkomende bijzonderheid is dat deze Roosje SteenhartDrukker de hoofdpersoon blijkt te zijn van het boek, “De schoentjes van een vondeling”, dat Nella en ik enkele jaren geleden hebben gelezen. Een aangrijpend verhaal over een Joods kind dat, om haar te redden, in 1942 te vondeling was gelegd. Het boek ligt binnenkort op de ‘boekenplank’ in de Rank. Roosje en Bob hadden oliebollen gebakken en voor de catechisanten een spel met een tolletje meegenomen. Tijdens het feest is het gebruikelijk dit spel met elkaar te spelen.

Het was een leerzame, levendige en ook nog smakelijke avond.
Rinus Broekhoff.

terug
 
 
 

Sluitingsdatum kopij Informatie
datum en tijdstip 29-03-2019 om 00.00 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 01-04-2019 om 14.00 uur
meer details

 
TENTDIENST 7 april
Op zondag 7 april komen Reni en Elise Krijgsman naar de tentdienst in Asperen. Reni en Elisa verzorgen door het hele land optredens en zijn bekend van Nederland Zingt, Hour of Power en de jaarlijkse Opwekkingspinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders. Met de komst van Reni & Elisa wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle tentdienst vorig jaar met Marcel Zimmer & Band. Dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Reni & Elisa op veel belangstelling. Hij is een bekende naam, ook in de regio. Met de komst van Reni & Elisa gaan we op een vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom, zeker voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, die ten goede komt aan ondermeer weeskinderen in Rwanda. 23 Reni & Elisa Krijgsman genieten bekendheid met muziekprojecten met het Metropole orkest, Ronduit Praise en Opwekking. Reni is, naast haar muzikantenbestaan, parttime leerkracht in het basisonderwijs. Elisa is beroepsmusicus, afgestudeerd aan het conservatorium en heeft sindsdien veel gewerkt als freelance gitarist in studio’s. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgen ze voor samenzang en sketches. Tineke van Ooijen zorgt voor een korte overdenking rondom het thema ‘Geluk’. De tentdienst vindt plaats op zondag 7 april 2019 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.

Namens de tentdienstcommissie, Rob van Ooijen
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.