PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DEEL JE LEVEN. Activiteiten 2017 DEEL JE LEVEN. Activiteiten 2017

In de kerkenraad hebben we nagedacht over het thema Deel je Leven, zoals dat ook door de PKN op landelijk niveau als leidraad aan ons is meegegeven. Het idee is dat dit thema ons aanzet tot het delen van talenten, tijd, gedachten, goederen, etcetera. Eigenlijk zoals dat ook in de eerste gemeente het geval was. 16 In het thema Deel je Leven herkennen wij ook veel van wat er in het boek Micha staat geschreven: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8) We worden hier opgeroepen om een duurzaam en rechtvaardig leven te leiden. Om dit concreet vorm te gegeven heeft de kerkenraad maar liefst 7 initiatieven geformuleerd en voor een deel ook al in gang gezet. Deze zijn hieronder kort weergegeven. Wij hopen dat er voor ieder van u, één of meer initiatieven zijn die u aanspreken.
1. Mensen.
Het aantal mensen dat betrokken is bij onze gemeente neemt al enkele jaren af, helaas. Het is onze opdracht om ons naar hen uit te strekken en naar hen te luisteren. Dit is een oproep aan ons allen. Geen afgebakend project maar meer een levens-opdracht. Laten we deze mensen niet vergeten. Wilt u hier verder over praten dan is Germa Rietberg het eerste aanspreekpunt.
2. Clubs.
Aan alle clubs en activiteitenleiders is verzocht om Deel je Leven dit seizoen als thema in te zetten. Onder andere bij de catechisaties. Deze oproep is reeds gedaan door de kerkenraad en wordt nu al gedeeltelijk ingevuld. Tineke van Ooijen heeft dit in gang gezet.
3. Micha.
Wij willen bij de gemeente-activiteiten dit seizoen materialen inzetten van de Stichting Micha Nederland (www.michanederland.nl). Het gedachtengoed van Micha Nederland past heel goed bij Deel je Leven. Ter inspiratie kunt u allemaal de Micha website bezoeken en nadenken over de gedachten en middelen die je zou kunnen delen.
4. Workshop.
In het vroege voorjaar van 2017 zal een ‘Micha workshop’ worden georganiseerd. De materialen hiervoor zijn al binnen. ‘De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf én op de schepping met haar vele rijkdommen’. De cursus/workshop zal wording georgansieerd door Karin en Herman Stift, in samenwerking met Chris Botter en Ton van Meeuwen.
5. Boeken.
De Diaconie zal een boeken-project opzetten met als doel om gedachten en ervaringen met elkaar te delen via een boekenkast. Boeken aangevuld met aantekeningen over persoonlijke bevindingen die aansluiten bij het betreffende boek, kunnen worden uitgewisseld. Irene Hoogenhuijzen zal dit coördineren.
6. Film.
We gaan een filmavond organiseren inclusief een gesprek over de getoonde film. Er zal een passende film worden geselecteerd die aanleiding geeft tot een levendige discussie. U hoort hier binnenkort meer over. Tineke van Ooijen wil dit oppakken. Maar er komt nog een tweede persoon bij.
7. Fietsen........
Het lijkt zo vanzelfsprekend: elk kind een fiets. Maar voor een deel van de 400.000 kinderen die in ons land opgroeien in armoede, is het een luxe die lang niet altijd bereikbaar is. Het doel van het project ‘Geluk op 2 Wielen’ is om zoveel mogelijk kinderen in Asperen en omgeving die door omstandigheden niet over een fiets kunnen beschikken, van een (gebruikte) fiets te voorzien. We gaan fietsen inzamelen, eigenhandig opknappen en via Welzijn Leerdam, Welzijn Lingewaal en de Voedselbank Leerdam, verdelen. U kunt al fietsen inleveren bij de Hermeta. Bij de receptie weten ze er van. Verderop in deze Informatie treft u meer details aan over ‘Geluk op 2 Wielen’. Coördinatie Catrinus van Willigen.

Een hele reeks activiteiten; allemaal onder het thema Deel je Leven.
Wij hopen dat ze u zullen inspireren.
De kerkenraad 

 
Nieuwe pastorale opzet. dec 2016 Nieuwe pastorale opzet. dec 2016

Afgelopen jaar waren er drie pastorale ouderlingen en het ziet er naar uit dat dit voorlopig zo blijft. Voor de twee wijken die geen eigen ouderling hebben (wijk 3 en 4), is dat geen prettige situatie. Daarom is besloten die twee wijken te verdelen. Het was een beetje puzzelen en bekijken hoe het zo werkbaar mogelijk is, maar we denken dat we al met al een goede oplossing hebben gevonden.
Er zijn nu drie wijken met elk een eigen wijkteam:
Bij wijk één zijn de volgende straten gekomen: Leerdamseweg, Dirk Willemszstraat, Boezaardtstraat, Eikenlaan en Laantje van Vermeer.
Het team bestaat uit:
Hetty Janssen – wijkouderling,
Arianne Boet en Ina Mol – diakenen,
Annie Colijn en Coby Veenendaal - teamleden.
De volgende straten zijn bij wijk twee toegevoegd: Van Arkelstraat,
Van Boetzelaerstraat, Baronie, Schepenlaan, Schutterij, Lindenlaan, Elzenlaan, Beukenlaan en Perendreef.
Het team bestaat uit:
Yvonne en Jan Temminck - wijkouderlingen,
Irene Hoogenhuizen - diaken,
Addy de Man, Wil van Est, Janny Bel en Jan van Steenis - teamleden.
Deze straten zijn toegevoegd aan wijk vijf: Drostlaan, Schoutlaan, Kersendreef en Kastanjelaan.
Het team bestaat uit:
Rindert Brouwer – wijkouderling,
Gertjan van Meeuwen – diaken,
Dirk Zwart, Henny van Meeuwen, Janny de Keijzer, Mariska Schaapherder, Cora Bronkhorst en Roelie van Loopik - teamleden.
De bedoeling is dat er contact is tussen álle mensen van onze kerk. Een bezoekje, praatje onderweg, een kaartje, mailtje of telefoontje. Dat kan over en weer.
Afgelopen maand waren we bij elkaar in een vergadering om e.e.a. te bespreken.
De wijk zelf wordt per team verdeeld zodat ieder teamlid een klein gedeelte van de wijk onder de hoede neemt.
Hoe dat allemaal gaat verlopen zullen we het komende jaar te weten komen. Er zijn enkele plaatsen in de omgeving die dat al hebben ervaren en dat werkt daar goed.
Het was in ieder geval een heel goede en inspirerende vergadering. Fijn om te weten dat er zoveel mensen in onze kerk zijn die zich willen inzetten en er de schouders onder willen zetten om zo samen deel uit te maken van Gods grote familie.
Hetty Janssen

 
 
 

Eten mat Nadine. Benefiet maaltijd
datum en tijdstip 20-04-2018 om 19.30 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 23-04-2018 om 14.00 uur
meer details

 
8 april TENTDIENST met Marc Zimmer en band.
Op zondag 8 april komen Marcel Zimmer & Band naar Asperen voor een optreden in de feestweek. Marcel Zimmer verzorgt door het hele land optredens en is daarnaast bekend als aanbiddingsleider van de jaarlijkse Opwekkings-pinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders.
 
Met de komst van Zimmer wordt de jaarlijkse tentdienst nieuw leven ingeblazen. Vorig jaar was er geen feesttent en in 2016 werd noodgedwongen uitgeweken naar het Dorpshuis. Maar dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Marcel veel belangstelling.  Met de komst van Marcel gaan we op vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom. Zeker ook mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Dus neem je buren, kennissen en familie mee. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor vluchtelingenkinderen in Syrië en Libanon.’ Marcel Zimmer geniet ook enige bekendheid als drummer en percussionist. Zo drumde hij in het verleden in de Ronduit Praiseband en Prinsen en Prinsessen-band en in het verleden speelde hij in de opwekkingsband tijdens de opwekkingsconferenties. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgt hij voor samenzang, sketches en een korte overdenking rondom het thema ‘Schatten op aarde’. De tentdienst vindt plaats op zondag 8 april 2018 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.
 
De tentdienstcommissie van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente
 
ETEN MET NADINE !!!

Wanneer: vrijdag 20april om 18.45 uur.
Waar: de Rank, naast de Gereformeerde kerk.
Waarvoor : de projecten van Nadine.  
Kosten 20 euro per persoon.

Op vrijdag 20 april willen wij een maaltijd organiseren. Deze maaltijd zal worden verzorgd door Nadine Balke en Tante Roos en Oom John. Het is een Indonesische maaltijd, voor de liefhebbers wordt het natuurlijk smullen. Deze maaltijd is speciaal bedoeld om geld bijeen  te brengen voor de projecten van Nadine. Zij zal binnenkort weer vertrekken naar Ambon, om daar haar werk voort te zetten en natuurlijk uit te breiden. Daarvoor is geld nodig vandaar deze speciale maaltijd. Ben je geen liefhebber van Indonesisch eten, dan mag je natuurlijk altijd wel wat sponseren Dat kan van alles zijn; denk aan groenten , vlees of rijst en misschien wel een gift. Voor deze maaltijd kunt u zich inschrijven op de intekenlijst in de hal van de Rank. Ook kunt u mailen naar
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.
Tot dan. De ZWOcommissie.
 
 
Expo in de Rank
Sinds een aantal jaren ga ik met veel liefde naar het Interkerkelijk koor Maranatha in Doorn om zingend te mogen getuigen van mijn Heer.
Medio oktober j.l. organiseerden de besturen van Maranatha en Kol Chadash (koor uit Nijmegen) een Israël-dag met zang, muziek en dans. Door het bestuur werd mij gevraagd om voor die dag een uitnodigingsbord te maken en tevens een paar tekeningen/schilderijen, waarop de flora van Israël tot uitdrukking zou komen.
Het resulteerde in een zevental (!) schilderijen van planten en bomen die in bepaalde Bijbelteksten genoemd worden.
Voor de achtergrond koos ik de kleuren van de regenboog als teken van hoop en verwachting.
Een aantal eigen gemeenteleden bezochten ‘s avonds de zang en vonden het een goed idee om de werkstukken in de Rank op te hangen.
Compleet met een eigen interpretatie van de stad Jeruzalem mag ik de werkstukken voor een tijdje in de Rank exposeren.
Ik zou het leuk vinden als jullie op de expo willen reageren, waarbij ik opbouwende/kritische opmerkingen zeer kan waarderen.
 
Groet van John Veenendaal
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.