PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2018/2019 Kerkenraad 2018/2019

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger: ds. Germa Rietberg

Preses:  Bertjan Broeksema

Scriba:  Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen: Gerda en Johan Kerbel en Hetty Janssen- van Zandwijk.

Jeugdouderling: Jan van Ooijen

Diaconie: Irene Hoogenhuijzen (voorzitter), Ina Mol, Arie Bronkhorst, Arianne Boet

Ouderlingen kerkrentmeester: Rob Spruijt, John van Est
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door de kerkrentmeesters Jan Temmick (penningmeester) en Michel van Meeuwen (adviserend lid) en de commissie van bijstand.

De kerkenraad wordt ondersteund door Jannie de Keijzer als notuliste.
De kerkenraad vergadert elke twee maanden, gewoonlijk op de derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de Rank.

Het moderamen is voor elke reguliere kerkenraadsvergadering om 19.00 uur aanwezig voor uw vragen of suggesties. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of mail aan de scriba.

 

terug
 
 
 

Rock Solid
datum en tijdstip 01-02-2019 om 19.29 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 04-02-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Heil en zegen voor 2019.
Oude woorden die nog steeds actueel zijn.
 
 
Tienernevendienst
De tiener(neven)dienst is een dienst speciaal voor tieners tijdens de eredienst. Deze dienst is het idee van een kleine ‘jongeren’-brainstormgroep uit onze kerk. “Waarom wachten” was de reactie van deze groep, dus daarom is er besloten om een try-out te starten. Elke eerste zondag van de maand is er nu zo’n tienerdienst. De tieners gaan dan naar de zolder van de Rank. De dienst is opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Allereerst wordt de paaskaars aangestoken en wordt er een spelletje gespeeld. Voor elke dienst wordt er een thema gekozen en daarbij wordt dan iemand gezocht die ‘iets’ met dit thema heeft. Zo viel de eerste dienst samen met het Heilig Avondmaal. De betekenis hiervan en de symboliek werd door Tineke duidelijk uitgelegd. Het was zo interessant dat er eigenlijk tijd tekort was. Daarom komt er nog een vervolg! Nadine kwam, in de tweede dienst, vertellen over haar motivatie om haar talenten te delen met het werk wat ze doet in Indonesië. Hierna zijn er mooie gesprekken geweest. De reacties op deze diensten waren positief en er wordt dan ook al uit gekeken naar de volgende dienst.
Voor meer informatie en/ of ideeën voor thema’s/sprekers kan er contact opgenomen worden met: Jan, Ivo of Danica.

Met vriendelijke groet, Jan van Ooijen - Jeugdouderling
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.