PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2017/2018 Kerkenraad 2017/2018

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger: ds. Germa Rietberg

Preses:  Catrinus van Willigen

Scriba:  Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen: Gerda en Johan Kerbel en Hetty Janssen- van Zandwijk.

Jeugdouderling: Jan van Ooijen

Diaconie: Irene Hoogenhuijzen (voorzitter), Ina Mol, Gertjan van Meeuwen, Arianne Boet

Ouderlingen kerkrentmeester: Ton Stek, John van Est
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door de kerkrentmeesters Jan Temmick (penningmeester) en Michel van Meeuwen (adviserend lid) en de commissie van bijstand.

De kerkenraad wordt ondersteund door Jannie de Keijzer als notuliste.
De kerkenraad vergadert elke twee maanden, gewoonlijk op de derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de Rank.

Het moderamen is voor elke reguliere kerkenraadsvergadering om 19.00 uur aanwezig voor uw vragen of suggesties. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of mail aan de scriba.

 

terug
 
 
 
Expo in de Rank
Sinds een aantal jaren ga ik met veel liefde naar het Interkerkelijk koor Maranatha in Doorn om zingend te mogen getuigen van mijn Heer.
Medio oktober j.l. organiseerden de besturen van Maranatha en Kol Chadash (koor uit Nijmegen) een Israël-dag met zang, muziek en dans. Door het bestuur werd mij gevraagd om voor die dag een uitnodigingsbord te maken en tevens een paar tekeningen/schilderijen, waarop de flora van Israël tot uitdrukking zou komen.
Het resulteerde in een zevental (!) schilderijen van planten en bomen die in bepaalde Bijbelteksten genoemd worden.
Voor de achtergrond koos ik de kleuren van de regenboog als teken van hoop en verwachting.
Een aantal eigen gemeenteleden bezochten ‘s avonds de zang en vonden het een goed idee om de werkstukken in de Rank op te hangen.
Compleet met een eigen interpretatie van de stad Jeruzalem mag ik de werkstukken voor een tijdje in de Rank exposeren.
Ik zou het leuk vinden als jullie op de expo willen reageren, waarbij ik opbouwende/kritische opmerkingen zeer kan waarderen.
 
Groet van John Veenendaal
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.