PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2021/2022 Kerkenraad 2021/2022
De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger:........................................................ ...vacant

Preses:.....................................................................vacant

Scriba: .................................................................. .. Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen:............................................Gerda en Johan Kerbel / Kerbel- Müller en Rindert Brouwer.

Jeugdouderling:...................................................... Jan van Ooijen

Diaconie:..................................................................Ina Mol - Hamberg, Arie Bronkhorst,  Arie van Loopik, Teus de Keijzer

Ouderlingen kerkrentmeester: ..............................Willy van Loopik, Martin Bijl
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door Jan Temminck (penningmeester).

De kleine kerkenraad bestaat uit:
Één persoon per discipline  en in ieder geval
De preses, de voorganger, een pastoraal ouderling, de jeugdouderling en de scriba.
De kleine kerknraad vergadert volgens schema, gewoonlijk elke 6 weken, op woensdag  vanaf 19.30 uur in de Rank of digitaal. Voor data, zie agendapagina.
De voltallige kerkenraad komt 3 maal, en zo nodig vaker, per kerkelijk seizoen bij elkaar.

Het DB regelt dagelijkse zaken namens de kerkenraad.
Huidige samenstelling: Johan Kerbel, Jan van Ooijen en Rinus Broekhoff. Voor vragen kunt u een half uur voorafgaand van elke kerkenraadsvergadering terecht in de Rank. Daarnaast kunt u hen natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of een mail aan de scriba, brievenbus bij de kerk of via scribagkasperen@gmail.com.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Corona-update
 

 

Na de persconferentie van 2 november heeft de kerkenraad een nieuw corona-advies ontvangen van de PKN. 
Daarin staat o.a. het volgende: Naast het handhaven van de basismaatregelen (blijf thuis als u klachten heeft, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden) is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten.
Daarnaast wordt geadviseerd om weer een mondkapje te dragen bij "verplaatsingen".
De kerkenraad neemt dit advies ter harte en daarom zullen we weer terug moeten naar voorheen. 
Dat betekent concreet: 
We dragen binnen weer mondkapjes als we ons verplaatsen, we ontsmetten onze handen bij binnenkomst en we houden weer strenger 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarom zullen de stoelenrijen weer op 1,5 mtr gezet en tussen personen of gezinnen houden we 2 stoelen vrij. De kosters zullen zo nodig weer aanwijzingen geven. We blijven goed ventileren. 
Er kunnen max 25 personen, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend, in de kerkzaal. Daarom moet u zich, als u de kerk wilt bezoeken, weer aanmelden bij Marguerithe Brouwer via de mail marguerithebrouwer@gmail.com of met een appje naar 0623009743. Zij coördineert het aantal bezoekers.
Na de dienst zal er nog wel koffie e.d. worden geschonken maar we adviseren u dringend om, als u koffie oid heeft gehaald niet alleen in de Rank te blijven maar u te verspreiden door het hele gebouw. De kerkzaal zal ook open blijven.
Gelukkig kunnen we via beeld en geluid ook thuis de diensten "bijwonen".
We hopen en bidden dat deze maatregelen zullen helpen de besmettingen te beperken en van zo tijdelijk mogelijke aard zullen zijn.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.