PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2021/2022 Kerkenraad 2021/2022
De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger:........................................................ ...vacant

Preses:.....................................................................vacant

Scriba: .................................................................. .. Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen:............................................Gerda en Johan Kerbel / Kerbel- Müller en Rindert Brouwer.

Jeugdouderling:...................................................... Jan van Ooijen

Diaconie:..................................................................Ina Mol - Hamberg, Arie Bronkhorst,  Arie van Loopik, Teus de Keijzer

Ouderlingen kerkrentmeester: ..............................Willy van Loopik, Martin Bijl
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door Jan Temminck (penningmeester).

De kleine kerkenraad bestaat uit:
Één persoon per discipline  en in ieder geval
De preses, de voorganger, een pastoraal ouderling, de jeugdouderling en de scriba.
De kleine kerknraad vergadert volgens schema, gewoonlijk elke 6 weken, op woensdag  vanaf 19.30 uur in de Rank of digitaal. Voor data, zie agendapagina.
De voltallige kerkenraad komt 3 maal, en zo nodig vaker, per kerkelijk seizoen bij elkaar.

Het DB regelt dagelijkse zaken namens de kerkenraad.
Huidige samenstelling: Johan Kerbel, Jan van Ooijen en Rinus Broekhoff. Voor vragen kunt u een half uur voorafgaand van elke kerkenraadsvergadering terecht in de Rank. Daarnaast kunt u hen natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of een mail aan de scriba, brievenbus bij de kerk of via scribagkasperen@gmail.com.

 
terug
 
 
 

Inloggen

15 januari. Nationaal gebed.

Bidden voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur - 21.30 uur.

 https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.