PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Beroepingswerk. Beroepingswerk.
Onze gemeente is, sinds het met emeritaat gaan van ds Germa Rietberg vacant. Wij hebben een beroepinscommissie samengesteld. Informatie over hun werk vindt u op deze pagina.
 
Samenstelling beroepingscommissie Samenstelling beroepingscommissie
Linda van Willigen (voorzitter)
Agnes Broeksema
Cor van Ooijen
Rob en Sharon van Ooijen
Rindert Brouwer
Jan van Ooijen (namens de kr)
 
Concept opdracht beroepingscommissie Concept opdracht beroepingscommissie
Opdracht en profielschets voor de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk van Asperen
Opdracht
De kerkenraad verzoekt de leden van de beroepingscommissie om te kijken naar een geschikte invulling van de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Rietberg. Gegeven de beperkte inzetbaarheid van 40% is de KR van mening dat we helder moeten zijn in onze keuze met betrekking tot de kerntaken. We kunnen geen schaap met vijf poten zoeken. Daarom moeten we met elkaar afwegen wat de belangrijkste taken zullen zijn. Pastoraal werk heeft wel de voorkeur, dit ook omdat we voldoende afwisseling hebben m.b.t. voorgangers op de kansel.
De KR acht het wenselijk dat we een dominee hebben die de sacramenten kan en mag bedienen. We staan echter ook open voor andere constructies zoals de inzet van kerkelijk werkers.
De KR heeft een aantal kerntaken zoals beschreven als uitgangspunt om te bepalen waar het zwaartepunt voor werk in onze gemeente zou moeten liggen. We zijn daarbij tot onderstaand profiel gekomen.


Profiel voorganger

Pastorale zorg
Eigenschappen
 • Toegankelijk / makkelijk bereikbaar
 • Gevoel voor wat er speelt in de gemeente en samenleving en daarop in kunnen spelen
 • Goed luisterend
 • Verbindend
 • Flexibel inzetbaar / beschikbaar (goed prioriteren)
 • Zich thuisvoelen in onze gemeente (Gereformeerde Kerk, dorpsgemeente, Asperen)
Taken
 • Zorg voor ouderen en zieken
 • Aandacht voor randkerkelijken
 • Ondersteuning en toerusting van het pastoraal team
 • Vertegenwoordiger geref. kerk. Asperen
 • Huisbezoeken
Catechese en geloofsgesprek
Eigenschappen
 • Inhoudelijk / kennis van de bijbel
 • Inspirerend
 • Goede vragen kunnen stellen
 • Gemakkelijk kunnen spreken met diverse doelgroepen
 • In eenvoudige taal geloof en praktijk verbinden
 • Leraar
Taken
 • Gesprekken voeren over alledaagse leven en de rol van geloof daarin
 • Verdieping aanbieden
 • Toeleggen op jongeren / gezinnen →ontmoeten op passende manier
 • Initiatieven nemen en organiseren

 
 
 
 

Inloggen

Corona-update
 

 

Na de persconferentie van 2 november heeft de kerkenraad een nieuw corona-advies ontvangen van de PKN. 
Daarin staat o.a. het volgende: Naast het handhaven van de basismaatregelen (blijf thuis als u klachten heeft, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden) is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten.
Daarnaast wordt geadviseerd om weer een mondkapje te dragen bij "verplaatsingen".
De kerkenraad neemt dit advies ter harte en daarom zullen we weer terug moeten naar voorheen. 
Dat betekent concreet: 
We dragen binnen weer mondkapjes als we ons verplaatsen, we ontsmetten onze handen bij binnenkomst en we houden weer strenger 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarom zullen de stoelenrijen weer op 1,5 mtr gezet en tussen personen of gezinnen houden we 2 stoelen vrij. De kosters zullen zo nodig weer aanwijzingen geven. We blijven goed ventileren. 
Er kunnen max 25 personen, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend, in de kerkzaal. Daarom moet u zich, als u de kerk wilt bezoeken, weer aanmelden bij Marguerithe Brouwer via de mail marguerithebrouwer@gmail.com of met een appje naar 0623009743. Zij coördineert het aantal bezoekers.
Na de dienst zal er nog wel koffie e.d. worden geschonken maar we adviseren u dringend om, als u koffie oid heeft gehaald niet alleen in de Rank te blijven maar u te verspreiden door het hele gebouw. De kerkzaal zal ook open blijven.
Gelukkig kunnen we via beeld en geluid ook thuis de diensten "bijwonen".
We hopen en bidden dat deze maatregelen zullen helpen de besmettingen te beperken en van zo tijdelijk mogelijke aard zullen zijn.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.