PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO maart 2018 ZWO maart 2018

Er is een start gemaakt met het project veertigdagentijd De ZWO heeft gekozen voor onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. De veertig-dagen-tijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Eén van de verhalen in de veertig-dagentijd, gaat over een nieuwe start. De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. De collecten die wij doen zijn bestemd voor één doel. Deze willen wij van harte aanbevelen. 

 
ZWOnieuws februari 2018 ZWOnieuws februari 2018

‘Onvoorwaardelijke liefde’. Dit is het thema van de 40-dagentijd van 2018. De collectes gedurende deze periode zijn bestemd voor het werk voor en door vrouwen in Oeganda: moedige moeders. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Als moeder wil je maar één ding: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen.  Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld, die de ruggengraat van de samenleving vormen. Iedere zondag wordt één aspect uit het dagelijkse leven van moedige moeders in Oeganda belicht. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.  Ook dit jaar krijgt u de 40-dagenkalender, met inspirerende teksten en gebeden, om vorm en inhoud te geven aan de 40-dagentijd. U mag een bijdrage geven voor deze kalender: zie het bijgevoegd briefje.
 
Gebed:
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Woord van ver en stem dichtbij. Jij hartenwens van vrede, niemand heeft jou ooit gezien:jij wacht, wij roepen:
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Hoor je de mensen roepen om brood, om recht om leven, elke dag? Zie je onze lege handen, Haal jij een streep door de rekening?
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam. Maak ons vrij in liefdesnaam, uit de kringloop van het kwaad. Houd ons gaande op jouw weg, als broers en zussen, samen.
 
Onze Vader, Moeder, God van mensen. Liefde is jouw naam.

Servaas Bellemakers

 
ZWO-nieuws oktober 2017 ZWO-nieuws oktober 2017

24 september is een najaarscampagne gestart: ‘Versterk de kerk in het Midden- Oosten’. Een kerk die het nog altijd heel moeilijk heeft. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. En toch houden ze zich vast aan wat Jezus leerde: “maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken. Kerken in Syrië en Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Juist christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun keihard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Samen zijn wij de kerk in actie. Kerk in Actie vraagt om gebed zodat mensen vol kunnen houden en om te geven vanuit vermogen als teken van hoop en verbondenheid. Niet alleen geven om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een toekomst.
Zo kunt u het werk ondersteunen:
● hygiënekit voor vrouwen kost € 11,00
● voedselpakket met o.a. bloem, rijst, olie, bonen, vlees en vis in blik kost € 35,00
● kledingpakket (broeken, shirts, ondergoed, sokken, sjaal en muts) kost € 57,00
● training ‘opzetten eigen bedrijf’ kost € 87,00
● vakopleiding kost € 305,00 Als kerk kunnen we bruggen bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 
ZWO-nieuws september 2017 ZWO-nieuws september 2017

Voor de zomervakantie hebben we als ZWO commissie afscheid genomen van Gera Hoeke. We danken haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren!
We verwelkomen Rob Spruijt als nieuw lid van de ZWO.

Van 16 t/m 24 september is het Vredesweek. De (wereld) vrede lijkt dit jaar verder weg dan ooit en het geweld komt steeds dichterbij. Een reden te meer om ons vertrouwen op God te stellen, onze angst en onze zorgen bij Hem te brengen. Maar ook onszelf te vragen: hoe gaan wij om met onze medemens? Hoe verdraagzaam zijn wij? Hoe geduldig met de ander? Ook wij hebben een opdracht:
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
weest vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

Geef Christus door van hand tot hand,
Zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
(lied 1014)

 
ZWO ZOMER ZWO ZOMER

Herinner je je nog de dienst met een quiz, met vragen door jongeren bedacht, die we m.b.v. onze mobiel konden spelen? We konden onze bijbelkennis toetsen en sommige antwoorden waren erg lastig! Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25 per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,--. Geef, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel. Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. Geeft u ook?

Gebed
We bidden voor christenen in andere landen.
Regelmatig worden we opgeschrikt door berichten over aanslagen op christenen.
Ook in Egypte zijn onze broeders en zusters van de Koptische kerk getroffen door aanslagen en zijn er vele doden en gewonden te betreuren.
Troost hen met Uw nabijheid, God. 21 We zijn dankbaar voor het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap dat duizenden kinderen bereikt worden met uw woord van liefde en vrede.
Enthousiaste kinderen zijn een hoopvol teken.
Geef dat ze elkaar, hun broertjes en zusjes, hun ouders, aansteken zodat steeds meer mensen benieuwd worden naar wat er nu eigenlijk in de Bijbel staat.
Heer, wees met de kerk in Egypte.
In een islamitisch land, waar extremisten christenen regelmatig als doelwit kiezen, is naar de kerk gaan niet altijd zonder gevaar.
Wees bij hen God als zij de hoop op vreedzaam samenleven dreigen te verliezen.
Bescherm hen met Uw liefde en geef dat hun harten open blijven staan voor de wereld om hen heen.
Laat de kinderen daarin een voorbeeld voor iedereen zijn.
Wij bidden U, wees bij de kerk in Egypte én bij de kerk in Nederland.
Herinner ons iedere dag eraan waartoe U ons heeft bestemd: om te getuigen van Uw liefde.
Help ons om te blijven geloven, te hopen en lief te hebben.
Amen

 
ZWO nieuws juni 2017 ZWO nieuws juni 2017

In Informatie van mei staan de collectedoelen van Pinksterzondag  (Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua) en van 11 juni (hulp voor straatkinderen en hun ouders).  
 
Maar ook de collecte van  18 juni vraagt jullie aandacht: Help asielzoekers die terug moeten. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven.  Op zondag 18 juni collecteren we voor het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, zoals het Transithuis. Voor € 30,-  krijgt een bewoner van het Transithuis een week lang leefgeld. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Binnenlands Diaconaat.
 
Gebed
Lieve God, Er zijn zoveel mensen in nood. Net als iedereen in deze wereld hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven, een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid… Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben, maar meer dan wat dan ook, mensen die om ons geven, om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst. We hebben het nodig om nodig te zijn. Lieve God, U weet wat wij nodig hebben. Kom en reik ons een hand.
 
Amen

 
ZWO nieuws mei 2017 ZWO nieuws mei 2017

We hebben het wonder van Pasen gevierd: Jezus overwon de dood! En Hij liet ons niet alleen achter; met Pinksteren vieren we de uitstorting van Zijn Geest! Wachten op een wonder Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, Een wonder dat Ik, jullie God, de wereld zal redden.
 
Hoe zal Ik redden zonder jullie handen? Hoe zal Ik rechtspreken zonder jullie stem? Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?
 
Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit handen gegeven. Heel Mijn schepping en Mijn wondermacht. Niet jullie, maar Ik wacht nu op een wonder.
 
Luc Gorrebeek (Uit: Medemens 2)

 
ZWO nieuws april 2017 ZWO nieuws april 2017

Sterk & Dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we ons in zes vormen:
1. Liefhebben: Sterk & Dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven en ontvangen van liefde je verder?
2. Accepteren: Sterk & Dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. Accepteer je het als het leven niet gaat zoals je zou willen?
3. Overdenken: Sterk & Dapper is keuzes overdenken. Ben je tevreden met de door jou gemaakte keuzes?
4. Delen: Sterk & Dapper is delen wat jezelf en anderen verder helpt. Wat kun je delen om een ander sterk en dapper te laten zijn?
5. Bevestigen: Sterk & Dapper is anderen bevestiging geven. Bevestig je wel eens een ander dat hij/zij sterk of dapper is?
6. Stimuleren: Sterk & Dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te stimuleren om sterk en dapper te zijn? Deel als Jezus! Jezus deelt Zijn kracht en Zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig Zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Ook dit jaar organiseren we een paasontbijt: zondag 16 april om 8.30 uur bent u/ben jij/zijn jullie welkom om samen te ontbijten. Opgeven kan tot 9 april bij Marja van Meeuwen of Marja de Man, via mail: of of per telefoon. Of teken in op de lijst in de hal in de Rank. 

 
Veertigdagentijd 2017 Sterk & Dapper Veertigdagentijd 2017 Sterk & Dapper

Op woensdag 1 maart begint de veertigdagentijd, een tijd waarin we op weg gaan naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht, uit liefde voor ons. Maar ook een periode om stil te staan bij hoe sterk en dapper wij eigenlijk als mensen zijn én hoe wij anderen kunnen bemoedigen en stimuleren in het sterk en dapper zijn. Hieronder kunt u lezen op welke manieren u zich bezig kunt houden met de 40-dagen tijd:

Kalender: Ook dit jaar hebben we als gemeente weer iedereen een kalender mogen aanreiken. De kalender staat vol met gebeden, gedichten, korte meditaties en er staan tips in om films te kijken. Voor iedere dag is er een stukje wat u kunt doorlezen en er staat ook een bijbelgedeelte vermeld om te lezen.

App: De 40-dagentijdapp helpt u om iedere dag even stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen. De app is vanaf half februari te downloaden en per 1 maart zal er dagelijks een bezinnende inhoud verschijnen.

Bezinningsmomenten: Zondag 5 maart en zondag 19 maart om 11.45 (na het koffiedrinken) nodigen wij u uit voor een moment van bezinning over het lijden van Jezus, onder leiding van Ds. Germa Rietberg. Op deze manier kunnen we met elkaar ook actief bezig zijn/nadenken over het onderwerp Sterk&Dapper.

Maaltijd van water en brood: Aansluitend op de bezinningsmomenten op zondag 5 en 19 maart om ongeveer 12.30 willen we samen een maaltijd nuttigen en deze zal in het teken van soberheid staan.

Paasgroetenactie: Zondag 2 april willen we een paasgroetenactie houden. Na de dienst worden kaarten uitgedeeld, die verstuurd mogen worden naar gedetineerden in Nederland. Aan iedere kaart zit een tweede kaart gehecht, die de gedetineerden zelf naar iemand kunnen versturen met wie zij graag contact willen houden. Voor gedetineerden is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als daar iets persoonlijks op staat.

Kleurplaat: Voor de kinderen is er op zondag 5 maart een kleurplaat/placemat die ze mee naar huis mogen nemen. Met deze placemat kunnen de kinderen aftellen naar Pasen.

Stiltewandeling: Zondag 9 april wordt er een stiltewandeling gehouden; op zondagmorgen in de stilte op weg met elkaar. Ton van Meeuwen zal deze wandeling verzorgen en na afloop is er koffie en een krentenbol in de Rank. Wie is er dapper genoeg om mee te gaan? We vertrekken om 7.30 uur vanaf de Rank.

Collecte: Iedere zondag in de 40-dagentijd zal de collecte bestemd zijn voor het project in Myanmar. Wekelijks zullen we in de dienst een powerpoint kunnen zien, voor welke onderwerpen het collectegeld gebruikt wordt. De onderwerpen zijn o.a.: inkomen voor vrouwen en jongeren, mais en rijst, gehandicapten doen gewoon mee. Ook kunt u hierover meer lezen op de site van Kerk in Actie.

Wij wensen u een goede veertigdagentijd, Rob van Ooijen, Germa Rietberg, Marja de Man en Mirjam Lagerwaard

 
ZWO nieuws maart 2017 ZWO nieuws maart 2017

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee? De collecten tijdens de 40dagentijd gaan naar Myanmar. Vooraankondiging: Ook dit jaar willen we een paasontbijt organiseren, op zondag 16 april. Het begint 8.30 uur. Zet het alvast in uw agenda! Nadere bijzonderheden volgen in de Informatie van april. 19 Dromen en ontdekken God, help ons om zo nu en dan even stil te staan, zoals nu. Om na te denken over onszelf en de wereld. Geef dat we dan dromen over hoe het kan zijn. Dan ontdekken we ook wat er nog moet veranderen.

Uit: Medemens 

 
ZWO nieuws februari 2017 ZWO nieuws februari 2017

Sterk & Dapper.
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper. Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne dit jaar.
Deel als Jezus.
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Sterk & Dapper in 6 vormen.
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week tijdens de dienst en in de collectefolder een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren.
Kerk in Actie ondersteunt diverse projecten in Myanmar waar we tijdens deze 40dagentijd extra aandacht aan schenken. Myanmar is een land in Zuid-Oost Azië waar het nog steeds onrustig is en waar armoede heerst. Aan het begin van de 40dagentijd krijgt elk huishouden een zakboekje van Kerk in Actie in de brievenbus met de favoriete 40dagentijd bijbelteksten van verschillende predikanten.

 
ZWO nieuws januari 2017 ZWO nieuws januari 2017

Het jaar 2017 staat voor de deur: wat zal het ons brengen? Of draaien we het eens om: wat zullen wij brengen? Niet: wat willen wij… maar: wat kunnen wij voor de ander… Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara.
Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 

 
Nieuws van Joël. Nieuws van Joël.

Joël is geslaagd voor zijn middelbare school met een prachtige cijferlijst. Hij is gestart met een beroepsopleiding, die 2 jaar duurt. Wij hebben besloten dat wij hem die 2 jaar blijven sponsoren, daarna kan Joël een baan zoeken en voor zich zelf zorgen. We sponsoren Joël tot 31-12-2017.

Namens de ZWO, Rianne Dingemans

 
 
 

Eten mat Nadine. Benefiet maaltijd
datum en tijdstip 20-04-2018 om 19.30 uur
meer details

Breiclub
datum en tijdstip 23-04-2018 om 14.00 uur
meer details

 
8 april TENTDIENST met Marc Zimmer en band.
Op zondag 8 april komen Marcel Zimmer & Band naar Asperen voor een optreden in de feestweek. Marcel Zimmer verzorgt door het hele land optredens en is daarnaast bekend als aanbiddingsleider van de jaarlijkse Opwekkings-pinksterconferentie. Het programma is bijzonder geschikt voor kinderen, jongeren en (groot)ouders.
 
Met de komst van Zimmer wordt de jaarlijkse tentdienst nieuw leven ingeblazen. Vorig jaar was er geen feesttent en in 2016 werd noodgedwongen uitgeweken naar het Dorpshuis. Maar dit jaar hoopt de organisatie op een volle tent: ‘We zijn heel blij dat we samen met het oranjecomité op zondag weer een tentdienst kunnen organiseren. We verwachten met de komst van Marcel veel belangstelling.  Met de komst van Marcel gaan we op vrolijke en toegankelijke manier invulling geven aan de tentdienst. Iedereen is welkom. Zeker ook mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Dus neem je buren, kennissen en familie mee. De entree is helemaal gratis en dat geldt ook voor de koffie en limonade. Wat wil je nog meer? Tijdens de tentdienst wordt er wel geld opgehaald voor vluchtelingenkinderen in Syrië en Libanon.’ Marcel Zimmer geniet ook enige bekendheid als drummer en percussionist. Zo drumde hij in het verleden in de Ronduit Praiseband en Prinsen en Prinsessen-band en in het verleden speelde hij in de opwekkingsband tijdens de opwekkingsconferenties. Tijdens de tentdienst in Asperen zorgt hij voor samenzang, sketches en een korte overdenking rondom het thema ‘Schatten op aarde’. De tentdienst vindt plaats op zondag 8 april 2018 om 15.00 uur in de feesttent in Asperen.
 
De tentdienstcommissie van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente
 
ETEN MET NADINE !!!

Wanneer: vrijdag 20april om 18.45 uur.
Waar: de Rank, naast de Gereformeerde kerk.
Waarvoor : de projecten van Nadine.  
Kosten 20 euro per persoon.

Op vrijdag 20 april willen wij een maaltijd organiseren. Deze maaltijd zal worden verzorgd door Nadine Balke en Tante Roos en Oom John. Het is een Indonesische maaltijd, voor de liefhebbers wordt het natuurlijk smullen. Deze maaltijd is speciaal bedoeld om geld bijeen  te brengen voor de projecten van Nadine. Zij zal binnenkort weer vertrekken naar Ambon, om daar haar werk voort te zetten en natuurlijk uit te breiden. Daarvoor is geld nodig vandaar deze speciale maaltijd. Ben je geen liefhebber van Indonesisch eten, dan mag je natuurlijk altijd wel wat sponseren Dat kan van alles zijn; denk aan groenten , vlees of rijst en misschien wel een gift. Voor deze maaltijd kunt u zich inschrijven op de intekenlijst in de hal van de Rank. Ook kunt u mailen naar
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.
Tot dan. De ZWOcommissie.
 
 
Expo in de Rank
Sinds een aantal jaren ga ik met veel liefde naar het Interkerkelijk koor Maranatha in Doorn om zingend te mogen getuigen van mijn Heer.
Medio oktober j.l. organiseerden de besturen van Maranatha en Kol Chadash (koor uit Nijmegen) een Israël-dag met zang, muziek en dans. Door het bestuur werd mij gevraagd om voor die dag een uitnodigingsbord te maken en tevens een paar tekeningen/schilderijen, waarop de flora van Israël tot uitdrukking zou komen.
Het resulteerde in een zevental (!) schilderijen van planten en bomen die in bepaalde Bijbelteksten genoemd worden.
Voor de achtergrond koos ik de kleuren van de regenboog als teken van hoop en verwachting.
Een aantal eigen gemeenteleden bezochten ‘s avonds de zang en vonden het een goed idee om de werkstukken in de Rank op te hangen.
Compleet met een eigen interpretatie van de stad Jeruzalem mag ik de werkstukken voor een tijdje in de Rank exposeren.
Ik zou het leuk vinden als jullie op de expo willen reageren, waarbij ik opbouwende/kritische opmerkingen zeer kan waarderen.
 
Groet van John Veenendaal
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.